ของเล่นเสริมสร้าง IQ&EQ
ของเล่นเสริมสร้าง IQ&EQ อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 4-5 ปี
» อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 4-5 ปี
11 Jul 2014 18:02


เนื้อหาอื่นๆ
วัตถุต่างชนิดกัน มี 4 สีๆ ละ 2 ชิ้น
จำนวน 8 ชิ้น เช่น กระดุมสีแดง แอปเปิ้ลสีแดง ลูกปัดสีเขียว
อ่านต่อ..
ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์
พื้นผิวเรียบขนาด 3 x 3 x 3 เซนติเมตร มี 4 สีๆ ละ 4 ก้อน รวม 16 ก้อน
อ่านต่อ..
ชุดฝึกร้อยเชือก
และผูกเชือกรองเท้า
อ่านต่อ..
ชุดภาพเรียงลำดับเหตุการณ์
ขนาดภาพประมาณ 8-10 x 8-10 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุดๆ ละ 3 ภาพ
อ่านต่อ..
ชุดภาพอะไรเอ่ยหายไป
ประกอบด้วย รูปภาพที่มีบางส่วนที่หายไป ขนาดประมาณ 8 -10 x 10-12 เซนติเมตร...
อ่านต่อ..
รูปภาพกิจวัตรประจำวันที่เด็กคุ้นเคย
ขนาดประมาณ 10 x 15 เซนติเมตร จำนวน 5 รูป เช่น รูปภาพการรับประทานอาหาร อาบน้ำ
อ่านต่อ..
รูปภาพแสดงกิจกรรมและเวลา
ขนาดประมาณ 8 -10x10-12 เซนติเมตร
อ่านต่อ..
รูปภาพสิ่งของเรียงเป็นแถวแสดงลำดับ
จำนวน 3 หรือ 5 ลำดับ ขนาดประมาณ 7 x 25 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด
อ่านต่อ..
กระดาษแบบฝึกหัด 4 ข้อ
สำหรับแยกแยะภาพที่แตกต่างจากกลุ่ม ขนาดกระดาษ 20 x 20 เซนติเมตร
อ่านต่อ..
ชุดจัดกลุ่มประเภท
บัตรภาพ ขนาดประมาณ 8 x 10 เซนติเมตร 4 ประเภทๆ ละ 4 รูป
อ่านต่อ..
ชุดฝึกติดกระดุมแป๊บข้างหน้า
กระดุมแป๊บมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.2 เซนติเมตร จำนวน 5 เม็ด
อ่านต่อ..
รถของเล่นคันเล็ก
ขนาดยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตร สีต่างกัน จำนวน 3 คัน
อ่านต่อ..
รถของเล่นคันใหญ่
ขนาดยาวประมาณ 15 เซนติเมตร สีต่างกัน จำนวน 1 คัน
อ่านต่อ..
กรรไกรปลายมน
ยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร
อ่านต่อ..
หนังสือนิทาน
กระดาษธรรมดา จำนวน 2 เล่ม
อ่านต่อ..