เด็กดาวน์ซินโดรม...ควรเข้ารับการรักษา ฟื้นฟู และฝึกฝนพัฒนาการ ตั้งแต่วัยทารก...ย้ำยิ่งเร็วยิ่งดี
 
International Association for the Scientific Study of Intellectual & Developmental Disabilities (IASSIDD) 4th Asia Pacific Regional Conference, Bangkok, Thailand
Conference theme: Inclusive and Sustainable Development
13-16 November 2017
 
สถาบันราชานุกูลและองค์กรเครือข่าย ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม “การประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th Asia Pacific Conference” ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาอย่างยั่งยืน กลมกลืนในสังคม(Inclusiveness and sustainable development)”  ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 
การประชุมครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติจาก The International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติในระดับเอเชียแปซิฟิค ซึ่ง  IASSIDD เป็นองค์กรที่สนับสนุนการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ก่อตั้งในปี พ.ศ.2507 มีการดำเนินงานสอดประสานกับองค์การอนามัยโลก
วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ระหว่างสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง องค์กรอิสระ รวมถึงกลุ่มผู้ปกครองของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา
 
 
 
 
ประเด็นหลักในการประชุม
Support models and strategies
Successful living within society
Education in schools and in society
Health through the lifespan
 
กิจกรรมที่น่าสนใจ
การบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ในระดับนานาชาติ ได้แก่
ศ.ดร.นพ. วรศักดิ์  โชติเลอศักดิ์, พบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 
"Advances in Medicine for People with Intellectual and Developmental Disabilities"
Professor Michael Arthur Kelly, School of Education, New Castle, Australia : "Professional education & learning for people supporting individuals with disabilities through the lens of implementation science"
Dr. Henry Kwok Clinical Associate Professor (Honorary) of the Chinese University of Hong Kong. "Establishing Mental Health Supports for People with Intellectual and Developmental Disabilities in Asian Countries"
 
 
 
 
 
 
Maki Hayashikawa Chief of the Section for Inclusive Quality Education in the UNESCO Regional Office for the Asia-Pacific in Bangkok, Thailand.
 

"Realizing Inclusive and Equitable Quality Education for All: Challenges and Opportunities of SDG4-Education 2030"

 
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในประเด็นที่น่าสนใจโดยวิทยากรจากต่างประเทศ ดังนี้ (สามารถเลือกลงทะเบียนได้ท่านละ 1 หัวข้อ)
o Sexuality of people with Intellectual Disabilities (Eng/Thai)
o Inclusive education in schools (Eng/Thai)
o Special Olympics in the Asian context (Eng/Thai)
o Autism Spectrum Disorder: Advances and new approaches in genetics and interventions (Eng only)
o Innovative Methods of Conducting Research: New sources of data and involving participants (Eng only)
 
ร่วมรับฟังหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบ oral และ poster presentation
 
สำหรับผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการ
สามารถส่งผลงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2560 
ส่งผลงานและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง www.iassidd.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทาง iassiddraja@gmail.com / โทรศัพท์ 02 248 8900 ต่อ 70300
ดาวน์โหลดข้อมูลภาษาอังกฤษได้ที่ : Information
 
Rajanukul Institute: 
4737 Dindaeng Road Bangkok 10400 Thailand 
Tel:  +66 2248 8900
http://www.rajanukul.go.th
email iassiddraja@gmail.com
 
IASSIDD2017
Presentation International Association for the Scientific Study of Intellectual & Developmental Disabilities (IASSIDD) 4th Asia Pacific Regional Conference, Bangkok, Thailand
File Name : Poster 2017 IASSIDD 4th Asia Pacific Regional Congress.pdf
การประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติจาก The International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติในระดับเอเชียแปซิฟิค ซึ่ง IASSIDD เป็นองค์กรที่สนับสนุนการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ก่อตั้งในปี พ.ศ.2507 มีการดำเนินงานสอดประสานกับองค์การอนามัยโลก
File size :2.83 MB
443
Page Views
Share

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง