วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สถาบันราชานุกูลจัดกิจกรรม “แต้มสี เติมรัก ถักทอฝัน : ระบายสีกำแพงสถาบันราชานุกูล”
วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อหนังสือนิทานแก่พ่อแม่ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา 2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและเกิดจิตอาสาสำหรับผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาโดยครอบครัวและสังคม 3. เพื
12 Nov 2018 15:20
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. สถาบันราชานุกูลจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 "เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี" ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 8 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ดินแดง กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดย อาจารย์สุคนธา ศรีภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ หลังจาก
07 Nov 2018 14:07
10 พฤศจิกายน 2561
22 Oct 2018 08:19
รับสมัครวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2561
05 Nov 2018 12:57
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตกล่าวถึงกรณีเด็กอายุ 13 ปีเข้ารับการรักษาที่รพ.น่าน หลังมีอาการปากสั่น ใจสั่น มือ เท้าเย็น แขน ขาอ่อนแรง ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ซึ่งแพทย์ รพ.น่าน คาดการณ์ว่าเกิดจากการที่เด็กเล่นเกมติดต่อกันเป็นเวลานานไม่ได้พักผ่อน ไม่ได้รับประทานอาหาร และน้ำ ทำให้ร
05 Nov 2018 08:25
31 ตุลาคม 2561
01 Nov 2018 08:40
INFOGRAPHIC สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2561 " เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี"
30 Oct 2018 17:14
หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2562 ลำดับ ชื่อหลักสูตร/โครงการ วันที่จัด ค่าลงทะเบียน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย สถานที่จัด ผู้ประสานงานประจำหลักสูตร 1 หลักสูตรครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก ระยะเวลา 10 วั
30 Oct 2018 08:40
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. Family Organic Farm สอนปลูกพริกไทยให้แก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ผู้ปกครอง และบุคลากรสถาบันราชานุกูล ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล(บางพูน) โดยมี คุณสิทธิชัย รื่นภาคแดน วิทยากรจาก ฟาร์มสุขภาพของครอบครัว (Family Organic Farm) บรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกพริกไทยด้วยขั้นตอนง่ายๆ หลังจากนั้น สาธิต
18 Oct 2018 13:03
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันราชานุกูลประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานบุญลานธรรม สถาบันราชานุกูล เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุ
15 Oct 2018 12:43
กรมสุขภาพจิต เผยการดูแลต่อเนื่องแบบครบวงจรในผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาเป็นสูตรสำเร็จของการพัฒนาผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาให้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนและมีความสุข ยึดแนวทางการดูแลแบบครบวงจรหรือ Comprehensive Care โดยมุ่งเน้นผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้ครูและผู้ปกครองเด็กสามา
12 Oct 2018 17:44
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู สถาบันราชานุกูล จัดประชุมเครือข่ายนักกิจกรรมบำบัด กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเครื่องมือฝึกฝน (ภาคกลาง) ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.เซง เลิศมโน
27 Sep 2018 10:02
กรมสุขภาพจิต เผยมีคนไทยประสบภาวะบกพร่องทางสติปัญญากว่า 1 ล้านคน หรือพบประมาณร้อยละ 2 ของประชากร ต้องได้รับการช่วยเหลือถูกวิธี เร่งพัฒนาสถาบันราชานุกูล เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการของไทยและภูมิภาคอาเซียน มีความเชี่ยวชาญดูแลผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาอย่างสมบูรณ์แบบ ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมป้องกัน การรักษา การฟ
25 Sep 2018 21:03
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ลำดับที่ 1 และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณ
24 Sep 2018 11:44
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ “ระดับดี” จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.
20 Sep 2018 08:41
วันที่ 10 – 11 กันยายน 2561 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “โปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรปลอดสารพิษสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา” ในการจัดนิทรรศการในโครงการมหกรรมคุณภาพ : ความสุของคนทำงานกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โปรแกรมพัฒน
14 Sep 2018 20:45
“E-Sport : อี-สปอร์ต” กับสังคมไทยอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนภาพวาดที่ผ่านมา เพราะล่าสุด หน่วยงานที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนต่างออกมาแสดงความเป็นห่วงว่า “ซ้ำเติมปัญหาเด็กติดเกม” ของเมืองไทยให้เพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด วันนี้ “E-Sport : อี-สปอร์ต” กับสังคมไทยอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนภาพวาดที่ผ่านมา เพราะล่าสุด หน่วยงา
13 Sep 2018 11:21
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันราชานุกูลประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานบุญลานธรรม สถาบันราชานุกูล เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล
15 Oct 2018 12:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์รสชง ทัศนาญชลี อาคารนายแพทย์รสชง ทัศนาญชลีชั้น 1ตามประกาศแนบมาพร้อมนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่ 2
10 Sep 2018 16:18
กรมสุขภาพจิตเผยสถานการณ์ล่าสุดคนไทยพยายามฆ่าตัวตายปีละ 53,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน ทำสำเร็จปีละประมาณ 4,000 คน ก่อความสูญเสียปีละกว่า 400 ล้านบาท ระบุปัญหานี้ป้องกันได้ด้วยพลังสังคมทุกภาคส่วน ขอให้ช่วยกันอัดฉีดวัคซีน 3 ส.ป้องกันคือสัมพันธ์ดี–สื่อสารดี–ใส่ใจกันลงสู่คนในครอบครัว พร้อมห่วงใยผู้ที่ใช้ชีวิตเร่งรีบแบบ
10 Sep 2018 10:12
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. สถาบันราชานุกูลจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เพื่อผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม ณ อาคารนันทนาการ สถาบันราชานุกูล เวลา 08.45 น. นักกีฬาเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่อาคารนันทนาการ เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวเปิดการแ
07 Sep 2018 15:00
สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น" รุ่นที่ 19 อบรมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันราชานุกูล รุ่นที่ 20 อบรมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไ
04 Sep 2018 08:26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการทั่วไป) ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สอบในวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสถภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก 1 ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ , นักวิชาการ
31 Aug 2018 16:45
สถาบันราชานุกูล ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนการดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ และวัสดุอื่นๆที่จำเป็น เพื่อการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา สามารถบริจาคสมทบทุนได้ที่ ... บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “บัญชีเง
31 Jul 2018 14:27
วันนี้ (15 สิงหาคม 2561) เวลา 13.00 น. มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลในพระอุปถัมภ์ฯ และกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์สถาบันราชานุกูล จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนครอบครัวด้านการดำรงชีพสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 2 ณ ลานบุญลานธรรม สถาบันราชานุกูล พลเอกวันชัย เรืองตระกูล ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ กล่าวต้อนรับ คณะ
20 Aug 2018 17:04
รับสมัคร 17-29 สิงหาคม 2561
15 Aug 2018 12:32
กรมสุขภาพจิต ห่วงหัวอกพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ จัดทำคู่มือให้ความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และการดูแลพฤติกรรมแสดงออกทางเพศไม่เหมาะสม ซึ่งอาจพบได้ร้อยละ 30-44 เพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการถูกคุกคามทางเพศ แนะให้ผู้ปกครองดูแลด้วยหลักการ “ ต้อง 5 อย่า 1 ” เช่น เป็นแบบอย่างช่วยเ
14 Aug 2018 08:38
หลังพบกว่าร้อยละ 50 ยังขาดโอกาสกระตุ้นให้กลับมาสมวัย
30 Aug 2018 15:21
กรมสุขภาพจิต เผยความผูกพันทางอารมณ์ช่วยเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก สามารถต่อยอดสู่การมีความฉลาดทางด้านสติปัญญา และอารมณ์ ทำให้เด็กปรับตัว และมีผลการเรียนที่ดี ชวนครอบครัวช่วยกันสร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่มั่นคงให้กับลูก เพื่อให้เด็กที่เติบโตเป็นคนดี และคนเก่ง มอบเป็นของขวัญที่มีค่ามากที่สุดสำหรับแม่ทุ
11 Aug 2018 12:09
ข้าราชการและบุคลากรสถาบันราชานุกูลร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันนี้ (10 ส.ค.61) เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล นำข้าราชการและบุคลากร ผู้ปกครอง เด็กบกพร่องทาง
14 Aug 2018 15:03
10 สิงหาคม 2561
07 Aug 2018 08:32
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล นำคณะข้าราชการและบุคลากรสถาบันราชานุกูล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล เวลา 10.15 น. แพทย์ห
26 Jul 2018 17:46ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง