เด็กดาวน์ซินโดรม...ควรเข้ารับการรักษา ฟื้นฟู และฝึกฝนพัฒนาการ ตั้งแต่วัยทารก...ย้ำยิ่งเร็วยิ่งดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาส่งผลงานศิลปะที่ภาคภูมิใจเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ

สถาบันราชานุกูลขอเชิญผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาส่งผลงานศิลปะที่ภาคภูมิใจ ที่แสดงถึงศักยภาพในการประยุกต์ใช้ ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ โดยสามารถส่งผลงานศิลปะ ประเภท วาด ปั้น ประดิษฐ์ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ และเพื่อเฟ้นหาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ เข้าร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาด้านศิลปะต่อไป

ผู้สนใจส่งผลงานได้ที่ งานศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล

mail ที่อยู่ 4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง แขวงดินแดง กทม.10400

หมดเขตส่งผลงาน  ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560

ผลงานระบุรายละเอียดดังนี้

enlightenedชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน

enlightenedชื่อผลงาน

enlightenedเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของผลงาน

enlightenedสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานศิลปกรรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล เบอร์โทรศัพท์ 0-2248-8900 ต่อ 70340 

45
Page View
Share
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 สถาบันราชานุกูล จัดการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนาฯโดยนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวรา
24 Jun 2017 16:56
สถาบันราชานุกูลขอเชิญพยาบาลวิชาชีพสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร ส่งใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาได้ที่ อาจารย์วรรณนภา เปรมปรีดา งานฝึกอบรม
13 Jun 2017 11:30
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังการเลี้ยงดูสู่การพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา กิจกรรมหยิบเพื่อสร้างรายได้ณ อาคารทุนการกุศลสมเด็จย่า และ อาคารออมสินรวมใจรักษ์
12 Jun 2017 09:52
นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความรุนแรงที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบัน เป็นความรุนแรงที่เกิดจากการควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง การใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือการทะเลาะวิวาทบนท้องถนน เหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ความเครียด และการเลี้ยงดู ที่เป
06 Jun 2017 14:17

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง