เด็กดาวน์ซินโดรม...ควรเข้ารับการรักษา ฟื้นฟู และฝึกฝนพัฒนาการ ตั้งแต่วัยทารก...ย้ำยิ่งเร็วยิ่งดี
“ออทิสติก” ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย แต่ทัศนคติด้านลบต่อเด็กกลุ่มนี้ยังคงมีอยู่
Mar 15, 2013
จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์รวบรวมโดย ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 เด็กโรคดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) หรือเด็กพิเศษเป็นนิยามใหม่ที่ใช้เรียกกัน แต่คนทั่วไปยังติดกับคำว่าดาวน์เพราะเข้าใจง่าย เด็กพิเศษยังแบ่งออกเป็นอีกหลายชนิด โรคดาวน์เรียกตรงตัวเข้าใจง่าย และคนก็ยอมรับแล้วว่าเป็นโรคทางพันธุ
Mar 15, 2013
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันราชานุกูล เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 น. รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2555 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีคณะ ผู้บริหารกรมสุขภาพจิตและบุคลากรให้การต้อนรับในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ หัวข้อ “รวมพลัง...สร้างรอยยิ้มให้เด็ก
Mar 15, 2013
ณ โรงแรมเวียงใต้ กรุงเทพมหานคร ...
Mar 15, 2013
เผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กไทย ให้มีความฉลาดทางสติปัญญาหรือไอคิว (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิว (EQ) เพิ่มมากขึ้นในระดับที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งกระทรวง
Mar 15, 2013
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ...
Mar 15, 2013
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
Mar 15, 2013
12 มกราคม 2556
Mar 15, 2013
เสริมสร้างพลังใจด้วยหลัก 3 อาร์ ...
Mar 14, 2013
พบเด็กมีพฤติกรรม "ซึมเศร้า"-"สมาธิสั้น" มากขึ้น
Mar 14, 2013
โครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด – 5 ปี ในกรุงเทพมหานคร ปี 2556
Mar 14, 2013
พลันที่รู้ว่าสามีหรือภรรยานอกใจ
Feb 14, 2013
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีงานสัมมนาเรื่อง “บทบาท “สื่อ” ในการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” จัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสตรี ร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอ
Jan 26, 2013
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556
Jan 26, 2013
Jan 18, 2013
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฎิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก
Jan 18, 2013
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ (รุ่นที่ 8) เต็มแล้ว
Jan 17, 2013
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา..
Jan 15, 2013
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันราชานุกูล ตามที่ทางโครงการเดอะมอลล์และยูนิชาร์มเพื่อสังคมและกรีนแฟมิลี่ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมกับสถาบันราชานุกูล เรื่องการจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสถาบันราชานุกูล โดยหักรายได้จากการจำหน่ายผ้าอ้อมมามี่โพโค จำนวน 2 % และรายได้จากการร่วมบริจาคเงิน
Jan 15, 2013
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555
Jan 15, 2013
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ...
Jan 15, 2013
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ...
Jan 15, 2013
โดยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
Jan 15, 2013
โดยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
Jan 15, 2013
สธ. ชูบริการ Health Care Package เพื่อสุขภาพเด็กและสตรี การันตี ผลงาน Child First-Work Together วันนี้ (24 มิ.ย.56) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สธ. แถลงข่าว ร่วมกับ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ภายหลังเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ครั้งที่ 10
Jan 14, 2013
ปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยก่อนเข้าเรียน ..
Jan 14, 2013
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556
Jan 14, 2013
แห่ตั้งชื่อลูกตามละครดังสุภาพบุรุษจุฑาเทพ “รัชชานนท์” มาแรงเป็นอันดับหนึ่ง 664 คน อธิบดีกรมสุขภาพจิตชี้เป็นกระแส ไม่มีพิษภัย ฮือฮาละครซีรีส์ฟีเวอร์ทางสถานีโทรทัศน์ดังปลุกกระแสแฟนคลับคลั่ง แห่ตั้งชื่อลูกตามละครดังทางช่อง 3 สุภาพบุรุษจุฑาเทพ “รัชชานนท์” มาแรงเป็นอันดับหนึ่ง 664 คน ตามด้วยอันดับที่ 2 “พุฒิภัทร” 412 คน อันด
Jan 14, 2013
เมื่อเด็กทำความผิดอย่างรุนแรง จำเป็นต้อง
Jan 13, 2013
เผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เผยเด็กไทยอายุ 0-18 ปี ป่วยเป็นโรคออทิสติกเกือบ 2 แสนคน แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในรอบ 10 ปี เร่งให้คลินิกสุขภาพเด็กดีทั่วประเทศกว่า 10,000 แห่ง ตรวจคัดกรองหาเด็กที่มีพัฒนาการภาษา สังคม และพฤติกรรมผิดปกติ แนะสังเกตเด็กต่ำกว่า 3 ขวบ หากไม่สบตา ไม่ชี้นิ้ว พูดซ
Jan 13, 2013
รุ่นที่ 29-30 เมษายน 2556
Jan 08, 2013
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
Jan 08, 2013

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง