“มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2556
Dec 06, 2013
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่า
Dec 06, 2013
อยากให้ผู้ปกครองดูแลระหว่างเด็กชมละคร
Dec 06, 2013
ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2556
Dec 06, 2013
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการอ่านผ่านเรื่องเล่าทางสังคม (Social Story) วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล โดยความร่วมมือของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต , แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และกรุงเทพฯเมืองหนังสือโลก
Nov 18, 2013
คนเครียดจากปัญหาพนันพุ่ง ผลกระทบต่อเนื่อง
Nov 18, 2013
นอกจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
Nov 18, 2013
เด็กที่มีภาวะผิดปกติจากแม่ดื่มสุรา (Fetal Alcohol Spectrum Disorder)
Nov 18, 2013
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เดินหน้าแก้ปัญหาเด็กไทยอ่านหนังสือไม่ออก
Nov 18, 2013
เมื่อไหร่ก็ตามที่คนป่วยเริ่มปิดตัวเอง คิดแต่อยู่กับตัวเอง
Nov 04, 2013
เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ
Nov 04, 2013
รับสมัครบุคคลพิการเข้ารับการอบรม
Nov 04, 2013
โครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด - ๕ ปี ในกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๖ "พ่อ แม่ ผู้ปกครอง พาบุตรหลานตั้งแต่วัยแรกเกิด - ๕ ปี ติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๘ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติ่ม สายด่วนสุขภาพจิต 0-246-5201 , 0-2248-8929
Oct 29, 2013
วันที่ 20-23 สิงหาคม 2556
Oct 22, 2013
การอบรมฟื้นฟูศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
Oct 22, 2013
ลักษณะของผู้ป่วยกลุ่มอาการแอนเจลแมน พบว่า ..
Oct 15, 2013
ภาวะชัก สามารถพบได้มากกว่า 90% ของผู้ป่วย โดย 25% ..
Oct 15, 2013
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
Oct 15, 2013
การใช้กำลังในสังคมปัจจุบันมีความน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะผู้หญิง จากกรณีตัวอย่างที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งว่า พบร่างของหญิงสาวนอนเปลือยกายอยู่ที่บริเวณสวนหย่อมติดริมแม่น้ำปิง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทางเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรว
Oct 08, 2013
ในวงการศึกษาให้คำจำกัดความว่า “ความบกพร่องของกระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน
Oct 07, 2013
ในบรรดาเหล่าของเล่นที่ลูกน้อยมักจะ
Oct 07, 2013
เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
Sep 16, 2013
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมกรมสุขภาพจิต
Sep 16, 2013
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556
Sep 16, 2013
สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ค่ะ
Sep 05, 2013
แนะต้องฉีดวัคซีนทางสังคมให้แก่เด็ก โดยใช้บันได 3 ขั้น
May 23, 2013
อายุแรกเกิด - 5 ปี
May 23, 2013
กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น...
May 14, 2013
จากการแถลงข่าว
May 08, 2013
เด็กในช่วงอายุแรกเกิด ถึง 5 ปี มีการเจริญเติบโตของร่างกาย และสมองรวดเร็วกว่าวัยอื่นๆ กระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า (2ก 2ล)จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกๆด้านตั้งแต่แรกเกิด มีดังนี้ อาหารกับการเสริมสร้างสุขภาพลูกรัก (กิน) - พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ควรให้เด็กบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเสริมสร้าง IQ ได้แก่ - นมแม่ นมแม่เป็
Apr 26, 2013
กลายเป็นของเล่นใหม่...
Apr 24, 2013
ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมหาทางแก้ไข
Apr 24, 2013ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง