porn hd sex porn tube pornhotbabe.com
“มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนครอบครัวด้านการดำรงชีพสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา ณ ลานบุญลานธรรม สถาบันราชานุกูล นางสาวเสาวนีย์ เข็มพุดซา หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ หลังจากนั้นพลเอกวันชัย เรืองตระกูล ประธานมูลนิธิเพื
17 Apr 2018 09:55
กรมสุขภาพจิต ห่วงภัยเด็กจมน้ำในช่วงฤดูร้อนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กป่วยจิตเวชหรือเด็กกลุ่มพิเศษ ได้แก่ สมาธิสั้น ออทิสติก เด็กสติปัญญาบกพร่อง เด็กที่มีภาวะบกพร่องการเรียนรู้ ซึ่งคาดว่ามีประมาณ 8 แสนคนทั่วประเทศ เป็นกลุ่มเสี่ยงจมน้ำได้ง่าย ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษ อย่าให้ลงเล่นน้ำตามลำพัง เนื่องจ
11 Apr 2018 08:34
กรมสุขภาพจิตเผยผลการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชในรอบ 26 ปี พบในภาพรวมเข้าถึงการรักษาฟื้นฟูแล้วร้อยละ 48 เร่งเดินเครื่อง 2 เรื่องใหญ่ตั้งแต่ปี 2561เป็นต้นไป คือ การปรับโฉมการให้บริการของรพ.จิตเวชทุกแห่ง เน้นบรรยากาศเป็นมิตรให้เกียรติผู้ป่วย ดูแลครบวงจรเสมือนเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวเห็นผลใน 3 เดือนนี้ และจัดทำทศวรรษ
10 Apr 2018 09:41
กรมสุขภาพจิต ตั้งคลินิกดูแลสุขภาพจิตผู้ปกครองเด็กพิเศษโดยเฉพาะ 3 โรคที่ป่วยมากที่สุดคือ ออทิสติก สมาธิสั้น และสมองพิการซึ่งมีปีละกว่า 30,000 คน ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ หลังสำรวจพบมีความเครียดท้อแท้สูงถึงร้อยละ 64บางคนสามีห่างเหิน ส่งผลกระทบการดูแลเด็ก หลังได้รับบริการส่งเสริมพลังใจ พบว่า อากา
08 Apr 2018 20:28
จิตแพทย์แนะ 2 กลุ่มเสี่ยงสุขภาพจิตหลังละครบุพเพสันนิวาสจบ! แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ละครบุพเพสันนิวาส ถือเป็นละครที่น่าสนับสนุน เพราะเป็นละครที่ทำให้เรายอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งยังเป็นความคิดเห็นเชิงบวก ซึ่งถือเป็นอีกรูปแบบที่ใ
08 Apr 2018 20:51
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล โดย โปรแกรมการศึกษาพิเศษเด็กออทิสติก จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ครอบครัว รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ปี 2561 ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ในการเสริมสร้างสัมพั
05 Apr 2018 13:20
กรมสุขภาพจิต จัดงานเนื่องในวันออทิสติกโลก เปิดโอกาสให้เด็กร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” พร้อมรณรงค์ให้สังคมตระหนัก เข้าใจ และร่วมมือกันส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กออทิสติก มอบนโยบายให้หน่วยงานเร่งพัฒนาความพร้อมของบุคคลออทิสติกในการเข้าสู่โลกของการทำงานในชีวิตจริง พร้อมเน้นย้ำให้ พ่อแม่ผู้ปกครอง สัง
02 Apr 2018 09:19
30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก (World Bipolar Day) กรมสุขภาพจิต ชี้ประชากรประมาณ 60 ล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญกับโรคนี้ ในขณะที่ประเทศไทยพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศกว่า 3 หมื่นคน พบปัญหาผู้ป่วยมักหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ และเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูไม่ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการกลับเป็นโรคซ้ำ อ
02 Apr 2018 15:16
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล และ นางสายลม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและให้บริการแก่คนพิการทางสติปัญญาโดยนักสหวิชาชีพ ณ สำนักงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชิน
27 Mar 2018 17:09
วันที่ 21 มีนาคม 2561
06 Mar 2018 11:06
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2561 นักกีฬาจากกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 หรือ ขุนด่านเกมส์ ณ จังหวัดนครนายก สถาบันราชานุกูล ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 คน ใน 3 ประเภทกีฬา ดังนี้ แบดมินตัน (ชายเดี่ยว) รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ได้แก่ 1.นายจารุพงษ์
14 Mar 2018 08:39
วันนี้ ( 9 มีนาคม 2561 ) โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร 12 หน่วยงาน ในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานปลัดกระทรวง
15 Mar 2018 19:32
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
01 Mar 2018 07:13
อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเนื่องในวันนอนหลับโลก (World Sleep Day 2018)
03 Mar 2018 13:24
หลักสูตรกิจกรรมบำบัดในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Occupational Therapy for special need children) วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ อธิบายลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการช่วยเหลือทางกิจกรรมบำบัดในเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างถูกต้อง คัดกรองปัญหาและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางกิจกรรมบำบัดเบื้องต้นในเด็
02 Mar 2018 15:50
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันราชานุกูลร่วมจัดนิทรรศการและให้คำปรึกษาเรื่องการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในงานมหกรรมวิชาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว “กว่าทศวรรษ พัฒนาครอบครัวอบอุ่น สร้างคุณค่าคน คือ ผลงานของเรา” จัดโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส. ณ ศูนย์
06 Mar 2018 09:44
เชื้อ “ฮิบ” ไม่ใช่ฮิปฮอป ที่ได้ยินได้ฟังแล้วจะต้องโยกตาม หรือแค่วางเฉย เพราะเชื้อฮิบที่ว่านั้นแสนอันตราย อาจก่อโรคในลูกน้อย ของบรรดาแม่ ๆ พ่อ ๆ ทั้ง หลาย ให้ไม่ตายก็พิการ ซึ่งเรื่องนี้ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ หัวหน้าสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บอกว่า &ldquo
26 Feb 2018 11:04
ลูกของคุณเรียนที่ไหน ? ลูกของคุณทำงานอะไร ?
26 Feb 2018 09:35
นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิต โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้สำรวจความสุขและทัศนคติวัยรุ่นต่อวันวาเลนไทน์ปี 2561 ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน อายุ 11-19 ปี จำนวน 2,100 คน โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบ
19 Feb 2018 16:08
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็กสมัครเข้าร่วม "โครงการอบรมหลักสูตรครอบครัวบำบัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก รุ่นที่ 11" เพื่อปรับความเข้าใจและฝึกทักษะการบำบัดครอบครัวตามแนวซาเทียร์โมเดล โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อ.ดร.สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ และ อ.
14 Feb 2018 16:12
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตโดยมี นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ให้การต้อนร
13 Feb 2018 11:20
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายเพื่อนที่แสนดี (Best Buddies Thailand) ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช สถาบันราชานุกูล แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ ประธานคณะทำงานโครงการเพื่อนที่แสนดี ได้กล่าวรายงานถึงกา
12 Feb 2018 09:42
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 24 และสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 18 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ปรีชา ศตวรรษดำรง สถาบันจิตเวชศาสต
02 Feb 2018 07:54
วันที่ 23-24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. โปรแกรมการศึกษาพิเศษเตรียมฝึกอาชีพและชุมชน กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมหยิบงานเพื่อสร้างรายได้ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนราชานุกูล 2 ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล เนื่องจากผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญาต้องดูแลบุตร-หลานอย่างใกล้ชิ
31 Jan 2018 14:15
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง กิจกรรม “การผลิตสื่อนิทานสร้างสรรค์สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา” ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ , กิจกรรมกลุ่มสนุกกับหนังสือภาพและเทคนิคการเล่านิทา
29 Jan 2018 15:22
22-25 มกราคม 2561
29 Jan 2018 14:45
11 มกราคม 2561
22 Dec 2017 14:41
ปัญหาสุขภาพจิต ถือเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญของคนไทย โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นที่พบได้บ่อยและกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในกลุ่มผู้ปกครองและครู คือโรคสมาธิสั้นหรือAttention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)ทั้งนี้ ในปี 2555 พบความชุกของโรคสมาธิสั้นในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ถึงร้อยละ 8.1 หรือประมาณการได้ว
05 Jan 2018 14:34
ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และขอความร่วมมือข้าราชการและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
27 Dec 2017 10:25
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ครอบครัวเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเด็กพิเศษ ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก 1 ชั้น 4 โดยจัดให้มีการบรรยายและสาธิต เรื่อง มิติของพัฒนาการเด็ก ตามแนวมนุษยปรัชญา , กิจกรรมกลุ่ม ตระหนักรู้ตัวตน ,
22 Dec 2017 11:18
จากกรณีที่มีศิลปินชื่อดังชาวเกาหลีใต้ คิมจงฮยอน วงSHINee เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ต่อมาพบจดหมายระบุว่าเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งศิลปินคนดังกล่าวมีแฟนเพลงจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า ความกังวลเป็นห่วงแฟนคลับ หวั่นเกิดการฆ่าตัวตายเลียนแบบคนดัง หรือ Copyc
20 Dec 2017 09:43
ความอ่อนโยนของพ่อสามารถสร้างความผูกพันในครอบครัวที่จะเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาความรุนแรงได้
08 Dec 2017 15:24ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

porn hd sex porn tube pornhotbabe.com
Song Lyrics - Lyrics Search Engine Free Hd Porn Free Sex Movies Free Porn Movies Watch Porn Movies Free XXX Porn Movies
porn hd sex porn tube pornhotbabe.com