๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครบรอบ ๕๘ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันราชานุกูล "มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาเด็กไทย"
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูลดำเนินโครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม ณ อาคารนันทนาการ สถาบันราชานุกูล เวลา 09.00 น. พิธีเปิดโดยแพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวรายงานโดยอาจารย์ภานินี อึ่
14 Jul 2017 11:43
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
30 Jun 2017 12:05
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 สถาบันราชานุกูล จัดการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนาฯโดยนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวรา
24 Jun 2017 16:56
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังการเลี้ยงดูสู่การพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา กิจกรรมหยิบเพื่อสร้างรายได้ณ อาคารทุนการกุศลสมเด็จย่า และ อาคารออมสินรวมใจรักษ์
12 Jun 2017 09:52
นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความรุนแรงที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบัน เป็นความรุนแรงที่เกิดจากการควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง การใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือการทะเลาะวิวาทบนท้องถนน เหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ความเครียด และการเลี้ยงดู ที่เป
06 Jun 2017 14:17
นาวาอากาศตรีบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 16 โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมนายแ
02 Jun 2017 14:41
กรมสุขภาพจิต เผยปัญหาพฤติกรรมเสพติดเกมทวีความรุนแรงขึ้น เพียง 3 เดือนแรกปีนี้พบเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปีเสพติดเกมและป่วยทางจิตเวชร่วมอาทิ สมาธิสั้น โรคดื้อต่อต้าน ซึมเศร้า จำนวน 53 คน เพิ่มสูงขึ้น 1.5 เท่าตัวในรอบ 3 ปี ร้อยละ 96 เป็นชาย อายุน้อยสุดเพียง 5 ขวบ ที่น่าห่วงมากขณะนี้และขอย้ำเตือนให้พ่อแม่เฝ้าระวังลูกหลาน
22 May 2017 14:43
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 14.00 น. งานศิลปกรรมบำบัด และ ศูนย์สื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี สถาบันราชานุกุล ร่วมจัดบูธกิจกรรมสอนวาดภาพให้กับเด็กและเยาวชนในงานเวทีเสวนาพบปะผู้อยู่อาศัยและกิจกรรมสร้างสัมพันธ์สานความสุขให้กับชาวดินแดง จัดโดยการเคหะแห่งชาติ ณ บริเวณลานกีฬาแฟลต 30 เคหะชุมชนดินแดง 1 ตรงข้ามสนามกีฬาไ
22 May 2017 14:23
เพราะเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นเด็กที่มีสภาวะของการพัฒนาของสมองหยุดชะงักหรือพัฒนาไม่สมบูรณ์ คือ มีความบกพร่องของทักษะต่างๆในทุกช่วงวัย โดยเด็กต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญก่อนเข้าสู่ระบบเรียนร่วมกับเด็กปกติในทักษะความพร้อมทางวิชาการ การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน คณิ
16 May 2017 12:04
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 -18.00 น. สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจัดงานแฟชั่นโชว์ The Face of Down ครั้งที่ 2 กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลก ประจำปี 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ เวลา 15.00 น. พิธีเปิดโดยนางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
10 May 2017 08:56
นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง พฤติกรรมเลียนแบบ (copy cat) การไลฟ์สดทำร้ายตัวเอง ว่า พฤติกรรมเลียนแบบ ในกรณีการฆ่าตัวตายไม่ได้เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ แต่มีการศึกษา พบว่า บุคคลที่เปราะบาง ได้แก่ ผู้ที่มีปัญหามากอยู่แล้วจะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ที่จะมีโอกาสเลียนแบบได้สูง เพราะอยู
25 Apr 2017 14:15
“กรมสุขภาพจิต” เผยผู้สูงอายุป่วย “โรคสมองเสื่อม” มากถึง 800,000 คน ชี้ความหวังดีของลูกหลานให้ผู้สูงอายุอยู่บ้าน
01 May 2017 11:37
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 พลเอกวันชัย เรืองตระกูล ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารกองทุนสมเด็จย่า กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (ปรับปรุงใหม่) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารจากครอบครัวแพทย์หญิงชวาลา เธียรธนู อดีตผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่แพทย์หญิงชวาลา เ
19 Apr 2017 14:21
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 พลเอกวันชัย เรืองตระกูล ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนครอบครัวด้านการดำรงชีพสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลโดยได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า
19 Apr 2017 10:18
วันนี้ (5 เม.ย. 2560) ที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และนาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมแถลงข่าว เนื่องในวันอนามัยโลก ประจำปี 2560 (World Health Day 2017) “Depression, Let’s talk : ซึมเศร้า...เราคุยก
07 Apr 2017 08:54
รณรงค์ตระหนักรู้ออทิสซึมโลก
31 Mar 2017 11:09
ผู้นำด้านสาธารณสุขรับรางวัล Golisano Global Health Leadership Awards ในการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกฤดูหนาว ณ ประเทศ ออสเตรีย ความเป็นมาของ รางวัล Golisano Global Health Leadership Awards วันที่ 19 มีนาคม 2560 ประเทศออสเตรีย
31 Mar 2017 10:11
30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก
30 Mar 2017 11:28
นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ช่วงปิดเทอม ปัญหาเด็กติดเกม เป็นปัญหาที่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วงมาโดยตลอด จากสถิติผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมเสพติดเกมเข้ามารับบริการที่คลินิกจิตเวชวัยรุ่นและศูนย์บำบัดเด็กติดเกม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
30 Mar 2017 11:15
“เส้นทางแห่งดาวน์ (ซินโดรม)” เนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลก วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเรียน 2 สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
13 Mar 2017 11:35
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานและเตรียมวางแผนร่วมกับภาคีเครือข่ายและบรรยายเรื่อง "นโยบายและทิศทางการดำเนินงานดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคมแก่ผู้พิการทางสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติก"
31 Mar 2017 10:46
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีนายอนวัช ธนเจริญณัฐ อายุ 64 ปี ลูกศิษย์วัดธรรมกาย ปีนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ แล้วผูกคอตายประท้วงขอให้มีการยกเลิกมาตรา 44 ให้พื้นที่วัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุม ว่า การฆ่าตัวตายมีจากหลายสาเหตุ แต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่างกรณีของนายอนวัชนั้น ไม่อยากให้มีการโยงว่าเกิดจากความคับแค้นใจที่มีมาตรา 44 คุมพื้นที่วัด เพราะจากการสอบสวนโรคพบว่า นายอนวัชมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้ารักษาตัวมาสักระยะแล้ว แต่รักษาไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งยังเคยมีประวัติทำร้ายร่างกายตัวเองมากก่อน ซึ่งช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ นายอนวัชเริ่มมีภาวะซึมเศร้า และปลีกตัวออกมาแต่ก็ยังไม่มีใครสังเกตเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุขึ้น กรมสุขภาพจิตได้มีการส่งทีมสุขภาพจิตลงไปเยียวยาจิตใจของญาติผู้เสียชีวิตแล้ว เน้นการปลอบประโลม และป้องกันไม่ให้เกิดความเคียดแค้น นพ.บุญเรือง กล่าวว่า สำหรับพื้นที่วัดพระธรรมกายนั้น กรมสุขภาพจิตคงไม่ได้มีการส่งทีมเข้าไป ไม่ก้าวล่วง แต่อยากขอให้ประชาชนได้ตระหนักอย่าใช้การทำร้ายร่างกายตัวเองมาเป็นเครื่องต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะ เพราะนอกจากจะเป็นอันตรายแล้ว ยังผิดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และอย่าไปประโคมว่าที่คนทำร้ายตัวเองนั้นเกิดจากการที่รัฐบาลออกมาตรา 44 เพราะที่จริงแล้ว แต่ละคนมีเหตุผลในการทำร้ายตัวเองแตกต่างกัน ยิ่งคนที่มีภาวะซึมเศร้ายิ่งมีความเสี่ยงทำร้ายตัวเองมาก และคนที่มีประวัติทำร้ายตัวเองมาก่อนจะเสี่ยงทำร้ายตัวเองในครั้งต่อไปสูง และมีโอกาสทำสำเร็จมาก ดังนั้นคนใกล้ชิดต้องหมั่นสังเกต ถ้าพบสัญญาณซึมเศร้า ปลีกตัวออกจากสังคมจะต้องคอยปลอบประโลม รับฟังเขา คอยช่วยเหลือเขา ถ้าเกินความสามารถก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวอีกว่า หากพบเหตุการณ์ที่คนกำลังจะทำร้ายตัวเอง อยากให้ไทยมุงซึ่งก็เข้าใจว่าบางคนอยากจะช่วยเกลี้ยกล่อม แต่คนที่กำลังคิดจะทำร้ายตัวเอง จะไม่คิดแบบนั้น เขาจะคิดว่าคนจะทำร้ายตัวเขา และเพิ่มความวิตกกังวล และยิ่งคุ้มคลั่ง ดังนั้นถ้าเจอเหตุการณ์ขอให้มีคนในบริเวณนั้นน้อยที่สุด และมีผู้เชี่ยวชาญคอยกล่อมเพื่อให้คนที่คิดทำร้ายตัวเองผ่อนคลายลง
28 Feb 2017 17:56
"โครงการสัมมนาพัฒนาระบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มวัยเด็กแบบบูรณาการและพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยและส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ระยะที่ 1" วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
28 Feb 2017 10:53
นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า แต่เดิมเคยเชื่อกันว่า วันวาเลนไทน์ เป็นวันเสียตัวนั้น ไม่เป็นความจริงอีกต่อไป ซึ่งกรมสุขภาพจิต โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้ทำโพลสำรวจพฤติกรรมเด็กวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,250 คน พบว่า วัยรุ่นทั้งชายและหญิง มากกว่า 4 ใน 5 หรือประมาณ ร้อยละ 86 ยืนยันว่า วันวาเลนไทน์ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก บางส่วนมองว่า วันวาเลนไทน์ เป็นวันที่ผู้ปกครองจะควบคุมอย่างใกล้ชิด บางความคิดเห็น มองว่า การมีเพศสัมพันธ์สามารถทำได้ทุกวัน
15 Feb 2017 10:04
นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่วิชาการ “สุขด้วยสติ...ทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน (Mindfulness In Organization : MIO)” ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม. โดยมีองค์กรต้นแบบและองค์กรใหม่ทั้งภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาล โรงเรียน และองค์กรภาคธุรกิจเอกชน ได้แก่ สถานประกอบการทั้งภาคการผลิตและบริการ และองค์กรพัฒนาเอกชน จากทุกภาคของประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 226 แห่ง 495 คน
15 Feb 2017 09:56
น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง เหตุการณ์อุบัติเหตุรถตู้โดยสารเสียหลักข้ามเลนพุ่งชนรถกระบะบนถนนบ้านบึง-แกลง ฝั่งมุ่งหน้า อ.แกลง จ.ระยอง ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 25 คน ว่า เบื้องต้นได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต หรือ MCATT (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ประสานกับทีม MCATT รพ.บ้านบึง ร่วมกับ ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.บ้านบึง และ ทีมเจ้าหน้าที่ สสอ.บ้านบึงประเมินและเยียวยาจิตใจผู้ได้รับบาดเจ็บ
15 Feb 2017 09:50
กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย และ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ ในการดูแลเด็กและวัยรุ่นยุคดิจิตอล
15 Feb 2017 09:37
โครงการอบรมหลักสูตรครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560
25 Jan 2017 15:20
กรมสุขภาพจิต ชวน สร้างความผูกพันทางอารมณ์ ลดเสี่ยงอาชญากรตัวน้อย ของขวัญชิ้นสำคัญ รับวันเด็กแห่งชาติ
13 Jan 2017 18:28
กรมสุขภาพจิต ชวนคนไทย คิดบวก สืบทอดพระปณิธาน ใช้ชีวิตอย่างมีค่า มีความหมาย และเป็นสุข รับปีระกา
27 Dec 2016 11:57
สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมการอบรมผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนที่แสนดี (Best Buddies Thailand)
22 Dec 2016 16:57
ข้อมูลพื้นฐานโรเเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
29 Dec 2016 10:17ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง