"ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมให้เด็กไทย"
นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้เป็นวันความสุขสากล (The International Day of Happiness) ทั้งนี้ จากรายงานความสุขโลก ปี ค.ศ. 2016 ประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความสุขอันดับ 1 ของโลก ส่วนประเทศไทยมีความสุขอยู่ลำดับที่ 33 ของโลก ขยับขึ้นจากลำดับที่ 34 ในปีที่แล้ว และ อันดับที่ 36
21 Mar 2016 09:57
"ดาวน์ดวงนี้ที่สร้างได้" 17 มีนาคม 2559
02 Mar 2016 13:58
เด็กที่มีโรคไต อาจมีอาการแสดงต่าง ๆ ให้สังเกตได้ เช่น มีความผิดปกติของปัสสาวะ
23 Mar 2016 13:06
รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี จิตแพทย์เตือน “ดึงสติ” รู้เท่าทันอารมณ์ ก่อนโพสต์ “เฟซบุ๊ก” ระบายปัญหาชีวิต ย้ำสื่อออนไลน์แพร่กระจายเร็ว หลักฐานชัดเคยพูดสิ่งใด เสี่ยงย้อนทำร้ายตนเองภายหลัง ห่วงคนรอบข้างอาจสื่อสารคนโพสต์ไม่เพียงพอ แนะผู้ใหญ่สอดส่องสร้างวุฒิภาวะให้เด็ก พญ.อัมพร เบญจพลพ
14 Mar 2016 09:49
20 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่
11 Mar 2016 09:30
ระยะเวลาในการรับรองตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561
10 Mar 2016 13:12
อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเนื่องในวันสตรีสากลที่กำลังจะมาถึงว่า
08 Mar 2016 13:38
จิตแพทย์ชี้เด็กแต่ละช่วงวัยเรียนรู้ได้ดีเฉพาะบางเรื่อง แนะใช้ 7 หน้าต่าง
03 Mar 2016 16:22
กระทรวงสาธารณสุข แนะ 3 แนวทาง สร้างบุญ สร้างสุขภาพ ในวันมาฆบูชา ถวายอาหารสุขภาพแก่พระสงฆ์ ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ฝึกสติ ให้รู้ทันจิตใจตัวเอง ยับยั้งชั่งใจได้ ทำได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกเพศทุกวัย และงดดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้อิ่มบุญ อิ่มใจ วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2559) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวง
19 Feb 2016 17:18
เด็กบกพร่องทางสติปัญญา ยังขาดโอกาสและความพร้อมทางการศึกษา สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จึงได้ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) และ Kumamoto University ทำข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในประเทศไทย จำนวน 68 ราย ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก JICA ในระยะเวลา 3 ปี (1 ธ.ค.58 –พ.ย.61) เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเด็
17 Feb 2016 09:39
โดยปกติมนุษย์ทุกคนย่อมรักตัวเอง ความรักถือเป็น
15 Feb 2016 16:35
                            วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 11.00 น. กลุ่มบริการ สถาบันราชานุกูล จัดการอบรม ดนตรีบำบัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ปกครอง และบุคลากร ในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เสาว
15 Feb 2016 16:43
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าสยามสเเควร์วัน
09 Feb 2016 11:32
รู้ไหมว่าการปล่อยให้ลูกดูโทรทัศน์อาจส่งผลกระทบได้โดยไม่รู้ตัว
05 Feb 2016 16:19
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 – 20.00 น. ณ ลานใบไม้ (บริษัท ยิบอินซอย จำกัด) ถ.มหาพฤฒาราม เขตบางรัก
04 Feb 2016 11:01
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) และสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจ
02 Feb 2016 11:30
ความพิการแต่กำเนิดถือเป็นปัญหาของทุกประเทศทั่วโลก
01 Feb 2016 11:35
รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี จากกระแสตุ๊กตาลูกเทพในปัจจุบันนี้ ที่ปรากฏให้เห็นถึงการเปิดธุรกิจให้บริการต่างๆ เพิ่มเติมให้กับ "ตุ๊กตาลูกเทพ" มากขึ้น ทั้งร้านจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องประดับสำหรับตุ๊กตาลูกเทพ ไปจนถึงร้านเสริมสวย ที่พัก ร้านอาหาร การรับจ้างดูแล ตลอดจนการจำหน่ายตั๋วที่นั่งข
27 Jan 2016 09:34
รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี เพราะมนุษย์มักจำเรื่องราวที่เป็นปัญหาของชีวิต หรืออุปสรรคต่างๆ ที่ต้องพบเจอและทำให้ทุกข์ใจ และมองข้ามสิ่งดีๆ หรือความสุขที่ทำให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นธรรมชาติของจิตใจคนหมู่มาก เนื่องใน "วันความสุขสากล" ประจำปี 2559 ซึ่งตรงกับ
28 Jan 2016 11:27
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 10 ม.ค. 59
28 Jan 2016 10:05
สสส.หนุนอ่านหนังสือพัฒนา9ทักษะEFสร้างกระบวนการสมอง
26 Jan 2016 11:52
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 10.00—16.00 น. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) และ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกุูล ร่วมกิจกรรม “ซี พี แลนด์ ปันสุข สร้างรายได้ ... ให้น้องผู้ด้อยโอกาส” สาธิตการทำน้ำยาล้างจานแก่ผู้เข้าร่วมงานและออกบูธจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยบุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา อาทิ ตะ
15 Jan 2016 09:17
              วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00—16.00 น. เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาสถาบันราชานุกูล และสมาคมผู้พิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จำนวน 40 คน ร่วมโครงการ เอไอเอสยิ้มหวานวันเด็ก ประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
12 Jan 2016 08:30
เด็กที่อ้วนมาก เสี่ยงสารพัดโรค ผู้ปกครองควรทำความเข้าใจ
19 Jan 2016 11:24
รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี นั่นนะสิ กินวิตามินต้านเครียดได้ด้วยหรือ? ที่มาของวิตามินต้านเครียด เพราะความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เราพบว่า ความเครียดมีทั้งในระดับที่เปิดเผยตัวแบบที่เราเห็นและรู้สึก ได้ว่าเครียด กับเครียดแบบที่ตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของร่างกายนี้ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำ เพราะมันแ
26 Jan 2016 12:05
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559
28 Dec 2015 16:53
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล จัดโครงการนิทานเพื่อการบำบัด ปีที่ 7 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล โดยมีครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 42 ครอบครัว ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย ครูน้ำ ปิยะวัฒน์ เข็มทอง จาก H2O Music Scho
30 Dec 2015 08:59
“เด็กกินยาก” ไม่ค่อยยอมกินข้าว เลือกกินเฉพาะอาหารบางประเภท
25 Dec 2015 11:47
รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะพบได้บ่อยในเด็ก โดยเฉพาะในช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี ในช่วงอายุ 6 ขวบปีแรก พบร้อยละ 6.6 ในเด็กผู้หญิง และร้อยละ 1.8 ในเด็กผู้ชาย ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นการติดเชื้อ ในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบน (ไตและกรวยไตอักเสบ) แต่ในเด็กเล็กอาจไม่สามารถแยกได้
30 Dec 2015 15:54
สำหรับสุภาษิตไทยที่ว่า “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี”
18 Dec 2015 09:04
รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี "พญ.พรรณพิมล" จิตแพทย์ชี้แนะทางออกแก้ปัญหาเด็กออทิสติกอยู่ร่วมกับเด็กทั่วไป หลังพบว่าสื่อสารไม่เข้าใจจนเกิดปัญหา ย้ำ "ครูประจำชั้น หรือครูผู้สอน" มีความสำคัญต้องคอยสอดส่องดูแล ระบุตาม พ.ร.บ.การศึกษาพิเศษ ร.ร.เรียนร่วมที่มีการสอนกลุ่มเด็กพิเศษเกิน 4 คนต้องมี "
15 Dec 2015 14:59
การที่เด็กพูดช้าเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ พันธุกรรมจากครอบครัว
11 Dec 2015 14:25

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง