"ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมให้เด็กไทย"
28 Jul 2016 06:48
เผยคนไทยเล่นเฟซบุ๊ค 18 ล้านคนทั่วประเทศ จัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก
25 Jul 2016 20:33
ปัญหาของครอบครัวที่ “ลูกมีภาวะดาวน์ซินโดรม” ก็คือไม่มีโรงเรียนให้ลูกเรียน บางครอบครัวท้อใจไปที่โรงเรียนไหนใครๆ ก็ไม่รับ จึงตัดสินใจทำโฮมสคูลอยู่กับบ้าน
19 Jul 2016 13:50
"จิตแพทย์" เสนอทางออกให้ครอบครัว เพื่อป้องกันเด็กก้าวร้าวใช้ความรุนแรง
15 Jul 2016 21:15
การประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการนำร่องในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
07 Jul 2016 09:41
ยูนิเซฟ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย จับมือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
01 Jul 2016 18:48
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ได้มีการประชุมบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต ในการวางแผนเตรียมการแถลงข่าวเพื่อสื่อสารต่อสังคม ภายหลังการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
21 Jun 2016 12:18
นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การติดสารเสพติดเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ทีละน้อย จากการใช้ยาเป็นครั้งคราวสู่การใช้ถี่ขึ้น จนใช้ทุกวัน วันละหลายครั้ง ซึ่งเมื่อใช้บ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง จะนำไป สู่ภาวะ "สมองติดยา" โดยสารในตัวยาจะเข้าไปทำลายสมองส่วนคิด ทำให้การใช้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผ
16 Jun 2016 21:25
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า นอกจากสุขภาพกายแล้ว สุขภาพจิตก็เป็นสิ่งสำคัญ
14 Jun 2016 21:20
พิธีส่งมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ โดยกด *640# โทรออก ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา.. โดยกิจกรรม CSR นี้เป็นกิจกรรมในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจากโครงการเดอะดาวน์ (ภาพยนตร์เดอะดาวน์ : เป็นคนธรรมดามันง่ายไป) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาต่อไป
13 Jun 2016 11:13
นพ.เจษฏา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตมีความห่วงใยประชาชนที่อาจมีการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 ที่จะมีขึ้นตลอด 1 เดือนจากนี้ โดยมีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันแล้วว่า การเล่นพนันมากๆ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมอง คล้ายกับการติดสารเสพติด เรียกว่า การติดพนันบอล ซึ่งถือเป็นโรคทางจ
10 Jun 2016 21:06
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง การกลั่นแกล้งหรือรังแกกันในโรงเรียน ว่า เป็นพฤติกรรมรุนแรงอย่างหนึ่งที่ มีทั้ง การข่มเหงรังแกทางกาย เช่น การผลัก ต่อย หยิก ดึงผม ใช้อุปกรณ์แทนอาวุธในการข่มขู่ การข่มเหงทางอารมณ์ เช่น การล้อเลียนหรือทำให้รู้สึกอับอาย การกีดกันออกจากกลุ่ม การเพิกเฉยทำเหมือนไม่มีตัวตน การข่มเหงรังแกทางคำพูด
27 May 2016 10:04
เราจะรู้ว่าลูกของเราเป็นเด็กขี้อายนั้นเป็นพฤติกรรม
23 May 2016 21:35
“หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น” รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม–25 พฤศจิกายน 2559 รวม 17 สัปดาห์ ณ สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร กรุณาส่งใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร ที่ อาจารย์วรรณนภา เปรมปรีดา ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันราชานุกูล 4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2248 8934 และ 0 2248 8900 ต่อ 70398 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6015 8881 โทรสาร 0 2248 8934 E-mail: tonchu@gmail.com
18 Apr 2016 11:00
ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยเป็นปัญหาสำคัญ
23 May 2016 21:08
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาทางการเรียนรู้และพฤติกรรมสูงถึง
28 Apr 2016 16:07
แพทย์ เผย โรคไอพีดี ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดบวม
27 Apr 2016 15:47
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การเล่นโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก มีทั้งคุณและโทษ
26 Apr 2016 08:55
พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล
22 Apr 2016 11:39
สถานการณ์ปัญหาความพิการ แต่กำเนิดเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจในระดับโลก
22 Apr 2016 09:10
รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงอาการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ของเด็กเช่นในละครเรื่อง "วัยแสบสาแหรกขาด" ว่า อย่างที่เห็นในละครนั้นอาจจะยังเรียกไม่ได้ว่าเป็นอาการทางจิตของเด็ก แต่เร
05 Apr 2016 14:50
หนังสือและการอ่านนับเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กละเยาวชน โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย (0-6 ปี)
04 Apr 2016 15:37
นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีเปิด นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานการจัดงาน วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานแฟชั่นโชว์ The Face of Down กิจกรรมร
30 Mar 2016 11:36
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. คุณธีรพัฒน์ เลิศสิริประภา เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่น Kouen Sushi Bar สาขาศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน มอบสิทธิพิเศษให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาสถาบันราชานุกูลที่มีอายุระหว่าง 6-15 ปี และบุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาจากสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญ
30 Mar 2016 11:23
วันนี้ (29 มี.ค.59) นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้มอบหมายให้ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา และคณะ เปิดบ้านศรีธัญญา จัดกิจกรรมเนื่องในวันไบโพลาร์โลก ประจำปี 2559 เผยผู้ป่วยไบโพลาร์ รักษาได้ อยู่ร่วมสังคมได้ กำลังใจสำคัญ อยู่ที่ญาติและครอบครัว
29 Mar 2016 14:37
โรคทางจิตเวชเป็นโรคเรื้อรังและเป็นโรคทางสมองอย่างหนึ่ง สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทำให้ควบคุมตนเองได้ไม่ดี
28 Mar 2016 08:49
นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้เป็นวันความสุขสากล (The International Day of Happiness) ทั้งนี้ จากรายงานความสุขโลก ปี ค.ศ. 2016 ประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความสุขอันดับ 1 ของโลก ส่วนประเทศไทยมีความสุขอยู่ลำดับที่ 33 ของโลก ขยับขึ้นจากลำดับที่ 34 ในปีที่แล้ว และ อันดับที่ 36
21 Mar 2016 09:57
"ดาวน์ดวงนี้ที่สร้างได้" 17 มีนาคม 2559
02 Mar 2016 13:58
เด็กที่มีโรคไต อาจมีอาการแสดงต่าง ๆ ให้สังเกตได้ เช่น มีความผิดปกติของปัสสาวะ
23 Mar 2016 13:06
รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี จิตแพทย์เตือน “ดึงสติ” รู้เท่าทันอารมณ์ ก่อนโพสต์ “เฟซบุ๊ก” ระบายปัญหาชีวิต ย้ำสื่อออนไลน์แพร่กระจายเร็ว หลักฐานชัดเคยพูดสิ่งใด เสี่ยงย้อนทำร้ายตนเองภายหลัง ห่วงคนรอบข้างอาจสื่อสารคนโพสต์ไม่เพียงพอ แนะผู้ใหญ่สอดส่องสร้างวุฒิภาวะให้เด็ก พญ.อัมพร เบญจพลพ
14 Mar 2016 09:49
20 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่
11 Mar 2016 09:30
ระยะเวลาในการรับรองตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561
10 Mar 2016 13:12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง