เด็กดาวน์ซินโดรม...ควรเข้ารับการรักษา ฟื้นฟู และฝึกฝนพัฒนาการ ตั้งแต่วัยทารก...ย้ำยิ่งเร็วยิ่งดี
              วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00—16.00 น. เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาสถาบันราชานุกูล และสมาคมผู้พิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จำนวน 40 คน ร่วมโครงการ เอไอเอสยิ้มหวานวันเด็ก ประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
12 Jan 2016 08:30
เด็กที่อ้วนมาก เสี่ยงสารพัดโรค ผู้ปกครองควรทำความเข้าใจ
19 Jan 2016 11:24
รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี นั่นนะสิ กินวิตามินต้านเครียดได้ด้วยหรือ? ที่มาของวิตามินต้านเครียด เพราะความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เราพบว่า ความเครียดมีทั้งในระดับที่เปิดเผยตัวแบบที่เราเห็นและรู้สึก ได้ว่าเครียด กับเครียดแบบที่ตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของร่างกายนี้ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำ เพราะมันแ
26 Jan 2016 12:05
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559
28 Dec 2015 16:53
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล จัดโครงการนิทานเพื่อการบำบัด ปีที่ 7 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล โดยมีครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 42 ครอบครัว ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย ครูน้ำ ปิยะวัฒน์ เข็มทอง จาก H2O Music Scho
30 Dec 2015 08:59
“เด็กกินยาก” ไม่ค่อยยอมกินข้าว เลือกกินเฉพาะอาหารบางประเภท
25 Dec 2015 11:47
รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะพบได้บ่อยในเด็ก โดยเฉพาะในช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี ในช่วงอายุ 6 ขวบปีแรก พบร้อยละ 6.6 ในเด็กผู้หญิง และร้อยละ 1.8 ในเด็กผู้ชาย ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นการติดเชื้อ ในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบน (ไตและกรวยไตอักเสบ) แต่ในเด็กเล็กอาจไม่สามารถแยกได้
30 Dec 2015 15:54
สำหรับสุภาษิตไทยที่ว่า “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี”
18 Dec 2015 09:04
รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี "พญ.พรรณพิมล" จิตแพทย์ชี้แนะทางออกแก้ปัญหาเด็กออทิสติกอยู่ร่วมกับเด็กทั่วไป หลังพบว่าสื่อสารไม่เข้าใจจนเกิดปัญหา ย้ำ "ครูประจำชั้น หรือครูผู้สอน" มีความสำคัญต้องคอยสอดส่องดูแล ระบุตาม พ.ร.บ.การศึกษาพิเศษ ร.ร.เรียนร่วมที่มีการสอนกลุ่มเด็กพิเศษเกิน 4 คนต้องมี "
15 Dec 2015 14:59
การที่เด็กพูดช้าเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ พันธุกรรมจากครอบครัว
11 Dec 2015 14:25
กระทรวงสาธารณสุข ห่วงโรคปอดบวมในกลุ่มเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ
11 Dec 2015 13:53
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี สถาบันราชานุกูล ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS มอบสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาและบุคลากรผู้ดูแลเด็ก ใน 4 โรงเรียน ส่วนภูมิภาค 1.โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จ.เพชรบุรี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 200 ที่นั่ง ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร
09 Dec 2015 09:42
                วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสถาบันราชานุกูลถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยกา
04 Dec 2015 15:04
                        วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ระดับดีมาก ประจำปี 2558 จากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม
04 Dec 2015 14:45
วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2558 สถาบันราชานุกูล ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการวิจัย“การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยในวัยแรกเกิด – 5 ปี และอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างผู้เลี้ยงดูและเด็ก ด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า ณ โรงแรมไฮเรสสิเดนท์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้วิ
09 Dec 2015 08:37
วันนี้ (1 ธ.ค.58) ที่ รร.แอมบาสซาเดอร์ กทม. คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดย สถาบันราชานุกูล จัดสัมมนา “โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Special Olympic Thailand Healthy Communities Project)” ภายใต้ทุนสนับสนุน จาก มูลนิธิ กอลิซาโน่ และ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย โดยมี แพทย์หญ
02 Dec 2015 21:23
จัดทำโดย ชมรมวิชาชีพทันตกรรม กรมสุขภาพจิต
16 Sep 2015 15:47
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันราชานุกูล ประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 13 ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล การอบ
30 Nov 2015 14:33
23 Nov 2015 13:29
17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. สถาบันราชานุกุลจัดสัมมนานักจิตวิทยาและผู้ประสานงานหลักของพื้นที่กรมสุขภาพจิต เพื่อเตรียมการเก็บข้อมูลภายใต้โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยเกี่ยวข้อง ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ เวลา 08.30 น. พิธีเปิดการสัมมนาโดยนายแพ
23 Nov 2015 16:27
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าว “ลอยกระทง เทศกาลแห่งความสุข”
23 Nov 2015 09:41
เรื่องความขี้เกียจของเด็กมักสังเกตเห็นได้ชัดในช่วงอายุ 7-8 ขวบ
17 Nov 2015 15:13
วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมพัฒนาสติสำหรับเด็กผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้กับประชาชนและนักเรียนในโรงเรียนเขตบางรัก ได้แก่ โรงเรียนวัดม่วงแค , โรงเรียนอาทรศึกษา , โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก , โรงเรียนวัดสวนพลู , โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า และงานพยาบาลผู้
09 Nov 2015 22:31
1-7 พฤศจิกายน 2558 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ
28 Oct 2015 19:09
พ่อแม่ทุกคนรักลูก พ่อแม่ทุกคนล้วนปรารถนาอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก เพียงแต่
19 Oct 2015 15:45
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าว “ชวนคนไทย ฝึกสติ สร้างสุข ลดโรคพร้อมกันทั่วประเทศ” เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2558
31 Oct 2015 21:27
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS มอบสิทธิพิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ครอบครัว และบุคลากรผู้ดูแลเด็กของสถาบันราชานุกูล ในการเข้าชมภาพยนตร์ THE DOWN : เป็นคนธรรมดามันง่ายไป จำนวน 158 ที่นั่ง ณ โรงภาพยนตร์ The Embassy Diplomat Screens ห้างสรรพสินค้า Central Embassy กรุง
16 Oct 2015 17:06
โรคหัด เป็นไข้ออกผื่นพบได้บ่อยในช่วงฤดูหนาวในทุกวัย แต่ที่พบบ่อยคือเด็กเล็ก ติดต่อกันได้ง่าย
12 Nov 2015 14:26
สาเหตุของโรคนี้ ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม ถ้ามีพ่อหรือแม่ 1 คน เป็นโรคสมาธิสั้น พบว่าลูกจะเป็นโรคนี้ร้อยละ 57 รวมทั้งปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม“
10 Nov 2015 10:56
ไส้ติ่ง มีลักษณะเป็นลำไส้ส่วนเกินที่ยื่นออกมาบริเวณส่วนต่อระหว่างลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่
14 Oct 2015 09:09
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ “THE DOWN เป็นคนธรรมดามันง่ายไป” ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวดีๆของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซิ
09 Oct 2015 17:19
ปัญหาสุขภาพจิต เป็นปัญหาที่ทั่วโลกตระหนักและเห็นความสำคัญ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา สหพันธ์สุขภาพจิตโลก (The World Federation Mental Health : WFMH ) ได้กำหนดให้เป็นวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day: WMHDAY) เพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของสุขภาพจิตและการลงทุนเพื่อการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตใจ โดย World Mental Health Day 2015 ได้กำหนดป
08 Oct 2015 17:11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง