“มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในช่วงเวลานี้อาจพบกับสถานการณ์ความเห็นต่างของผู้คน จึงขอแนะให้พี่น้องคนไทยรวมพลังความจงรักภักดี รวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อผ่านพ้นความเศร้าโศก ก้าวสู่การสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคม ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติ ด้วย 3 ข้อคิด ที่ควรระลึกไว้เสมอ
20 Oct 2016 09:33
รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ประจำปี 2559 ประเภท คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันราชานุกูล ขอแสดงความยินดีแก่น้องเบียร์ น.ส. ศิรินลักษณ์ ฉลาด เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2559 ประเภท คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก “ ครั้งที่ 31 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม โดยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกีรติและรำลึกในความสามารถคุณงามความดีของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการงานของตนเองและเป็นแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันในสังคม รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี 2559 มีผู้ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆทั่วประเทศ 167 คน
10 Oct 2016 17:53
10 ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก World Mental Health Day การปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต : Mental Health First Aid
07 Oct 2016 16:06
เนื่องในงานสัปดาห์สุขภาพจิต 2559
06 Oct 2016 10:43
เมื่อเวลา 17.23 น. วันที่ 29 กันยายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ดรุณบรรณาลัย” ห้องสมุดเด็กปฐมวัย ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล (ศูนย์ม่วงแค) เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 34 บนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน (600 ตารางวา) โดยมี คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานกรรมกา
04 Oct 2016 07:24
เผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์เผย “ไอกรน” เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและพบมากในเด็ก โดยเฉพาะหน้าฝน ไอกรน เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อกันได้จากไอ จาม และสัมผัสเชื้อโดยตรงจากผู้ป่วย ซึ่งผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันมีโอกาสเป็นถึง 90% สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาต
03 Oct 2016 17:46
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตได้รับรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ “ระดับดี”
19 Sep 2016 17:29
สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม “หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น” รุ่นที่ 16 กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2560 รวม 17 สัปดาห์ ณ สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์วรรณนภา เปรมปรีดา งานหลักสูตรและฝึกอบรมการพย
14 Sep 2016 15:14
Connect. Communicate. Care “สัมพันธ์ สื่อสาร ใส่ใจ ”
12 Sep 2016 15:47
ไทย หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงผลสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (ไอคิว) และระดับความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ของเด็กไทยช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี 2559 กว่า 23,644 คน พบว่า
06 Sep 2016 10:45
ายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิด “คลินิกวอยตา (Vojta Therapy)
23 Aug 2016 16:40
วันนี้ (10ส.ค.59) ที่ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต คุณหญิงสรัสนันท์ เรืองตระกูล พร้อมด้วยผู้บริหารกรมสุขภาพจิตร่วมเปิดงานพลังรักจากแม่ น้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีลูกบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ลูกทุกคนเปรียบเสมือน
12 Aug 2016 20:25
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกระแสการเล่นเกมโปเกมอนโก
11 Aug 2016 15:41
กระทรวงสาธารณสุขชี้ไอคิวเด็กไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ไอคิวอยู่ในเกณฑ์ปกติถึง 2 ใน 3 และมี 42 จังหวัดรวม กรุงเทพมหานคร ไอคิวสูงเกิน 100
01 Aug 2016 06:50
28 Jul 2016 06:48
เผยคนไทยเล่นเฟซบุ๊ค 18 ล้านคนทั่วประเทศ จัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก
25 Jul 2016 20:33
ปัญหาของครอบครัวที่ “ลูกมีภาวะดาวน์ซินโดรม” ก็คือไม่มีโรงเรียนให้ลูกเรียน บางครอบครัวท้อใจไปที่โรงเรียนไหนใครๆ ก็ไม่รับ จึงตัดสินใจทำโฮมสคูลอยู่กับบ้าน
19 Jul 2016 13:50
"จิตแพทย์" เสนอทางออกให้ครอบครัว เพื่อป้องกันเด็กก้าวร้าวใช้ความรุนแรง
15 Jul 2016 21:15
การประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการนำร่องในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
07 Jul 2016 09:41
ยูนิเซฟ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย จับมือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
01 Jul 2016 18:48
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ได้มีการประชุมบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต ในการวางแผนเตรียมการแถลงข่าวเพื่อสื่อสารต่อสังคม ภายหลังการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
21 Jun 2016 12:18
นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การติดสารเสพติดเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ทีละน้อย จากการใช้ยาเป็นครั้งคราวสู่การใช้ถี่ขึ้น จนใช้ทุกวัน วันละหลายครั้ง ซึ่งเมื่อใช้บ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง จะนำไป สู่ภาวะ "สมองติดยา" โดยสารในตัวยาจะเข้าไปทำลายสมองส่วนคิด ทำให้การใช้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผ
16 Jun 2016 21:25
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า นอกจากสุขภาพกายแล้ว สุขภาพจิตก็เป็นสิ่งสำคัญ
14 Jun 2016 21:20
พิธีส่งมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ โดยกด *640# โทรออก ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา.. โดยกิจกรรม CSR นี้เป็นกิจกรรมในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจากโครงการเดอะดาวน์ (ภาพยนตร์เดอะดาวน์ : เป็นคนธรรมดามันง่ายไป) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาต่อไป
13 Jun 2016 11:13
นพ.เจษฏา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตมีความห่วงใยประชาชนที่อาจมีการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 ที่จะมีขึ้นตลอด 1 เดือนจากนี้ โดยมีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันแล้วว่า การเล่นพนันมากๆ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมอง คล้ายกับการติดสารเสพติด เรียกว่า การติดพนันบอล ซึ่งถือเป็นโรคทางจ
10 Jun 2016 21:06
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง การกลั่นแกล้งหรือรังแกกันในโรงเรียน ว่า เป็นพฤติกรรมรุนแรงอย่างหนึ่งที่ มีทั้ง การข่มเหงรังแกทางกาย เช่น การผลัก ต่อย หยิก ดึงผม ใช้อุปกรณ์แทนอาวุธในการข่มขู่ การข่มเหงทางอารมณ์ เช่น การล้อเลียนหรือทำให้รู้สึกอับอาย การกีดกันออกจากกลุ่ม การเพิกเฉยทำเหมือนไม่มีตัวตน การข่มเหงรังแกทางคำพูด
27 May 2016 10:04
เราจะรู้ว่าลูกของเราเป็นเด็กขี้อายนั้นเป็นพฤติกรรม
23 May 2016 21:35
“หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น” รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม–25 พฤศจิกายน 2559 รวม 17 สัปดาห์ ณ สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร กรุณาส่งใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร ที่ อาจารย์วรรณนภา เปรมปรีดา ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันราชานุกูล 4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2248 8934 และ 0 2248 8900 ต่อ 70398 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6015 8881 โทรสาร 0 2248 8934 E-mail: tonchu@gmail.com
18 Apr 2016 11:00
ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยเป็นปัญหาสำคัญ
23 May 2016 21:08
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาทางการเรียนรู้และพฤติกรรมสูงถึง
28 Apr 2016 16:07
แพทย์ เผย โรคไอพีดี ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดบวม
27 Apr 2016 15:47
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การเล่นโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก มีทั้งคุณและโทษ
26 Apr 2016 08:55ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

porn hd sex porn tube pornhotbabe.com
Free Porn Movies Xxx Porn Watch Porn Porn Movies Xnxx Porn Videos
Latina Milf Wants Rough Sex Lil Lupe Invites a Girlfriend Schlamm Ficken Free Porn Movies Watchporn Movies