เด็กดาวน์ซินโดรม...ควรเข้ารับการรักษา ฟื้นฟู และฝึกฝนพัฒนาการ ตั้งแต่วัยทารก...ย้ำยิ่งเร็วยิ่งดี
หมอคาดเด็ก 2-3% เป็นโรคหนุ่มสาวก่อนวัย พบมากในเพศหญิง ห่วงฮอร์โมนเจริญเติบโตหลั่งมาก
Oct 21, 2014
ปัญหาการหวงของ หรือ พฤติกรรมการแย่งของในเด็กเล็กนั้น ถือว่า
Oct 21, 2014
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล โดยอาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล ...จากเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา มีการส่งต่อข้อความรูปภาพทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)
Oct 17, 2014
คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เคยตั้งคำถามในใจไหมคะว่า ตอนช่วงที่ลูกอายุได้ไม่กี่เดือนจนถึง 1 ขวบนี้ จะสามารถพัฒนาทักษะอะไรให้เขาได้บ้าง?
Oct 15, 2014
ทุกวันนี้พิษภัยของ "สารตะกั่ว" ที่ปะปนอยู่ในสิ่งของต่างๆ รอบตัวนั้นยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องระแวดระวัง
Oct 10, 2014
สังคมปัจจุบันมีความเจริญทางด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
Oct 10, 2014
ภาวะท้องผูกเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก โดยพบประมาณ 5–10%
Oct 10, 2014
ปัจจุบันมีทารกและเด็กเป็นภูมิแพ้มากขึ้นจนน่าเป็นห่วง เมื่อดูประวัติการคลอดพบว่า
Oct 10, 2014
รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยและมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เสนอกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นหลังข้อมูลยืนยัน การพนันและความรุนแรงในครอบครัวคุกคามคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยรุนแรงมากขึ้น พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตและ
Oct 10, 2014
ผลิตและเผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี
Oct 10, 2014
หลังหย่าร้างกัน คุณพ่อคุณแม่ต่างขออ้างสิทธิ์ในการดูแลบุตร ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผล
Oct 06, 2014
จากข่าวเหตุการณ์ของโลกยุคปัจจุบันเราจะพบว่าผู้คนมีจิตใจที่โหดร้ายไร้ความเมตตากรุณามากขึ้นทุกวัน
Oct 06, 2014
ทางการสื่อสารพูดคุยระหว่างพ่อแม่กับลูกเปรียบเสมือนมีหน้าต่างบานหนึ่ง
Oct 02, 2014
จากเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา มีการส่งต่อข้อความพร้อมรูปภาพผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยมีข้อความว่า
Oct 02, 2014
การที่คน ๆ หนึ่งจะลงมือฆ่าข่มขืนคนอื่นได้อย่างโหดเหี้ยม เขามีพื้นฐานชีวิต มีสภาพจิตใจเป็นอย่างไร
Sep 31, 2014
การพูดโกหกนี้หากเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวอาจถือเป็นเรื่องเล็ก แต่ถ้าทำบ่อยๆอาจบ่งบอกได้ว่า
Sep 26, 2014
โรคสมาธิสั้น คือกลุ่มอาการขาดสมาธิ อยู่ไม่นิ่ง และวู่วาม หุนหันพลันแล่น
Sep 26, 2014
โรคภูมิแพ้ คือ โรคที่ร่างกายเกิดปฏิกิริยาที่ผิดปกติต่อสารก่อภูมิแพ้ ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง
Sep 26, 2014
เด็กแต่ละคนมีความถนัดต่างกัน พ่อแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้
Sep 26, 2014
ออทิสติกเป็นความผิดปกติในการทำงานของสมองและแสดงออกทางด้านพฤติกรรมทางสังคม
Sep 22, 2014
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะพาเด็กมาพบทันตแพทย์เมื่อมีอาการปวดฟันเท่านั้น
Sep 22, 2014
(4 สค 57) จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเเม่แห่งชาติ
Sep 20, 2014
มีหลายสิ่งที่เด็กๆ เรียนรู้จากความสัมพันธ์ในชีวิตการแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คิดไม่ถึง
Sep 17, 2014
ผลิตและเผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี
Sep 17, 2014
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต
Sep 14, 2014
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2557 เวลา 08.00 น. “จุดบอลลูนเพื่อยูนิเซฟ”
Sep 09, 2014
"Mom's love is all around" .. รักแม่ล้นดวงใจ วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช พิธีแสดงความกตัญญูกตเวทิตาของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นและมอบของที่ระลึก การบรรยายวิชาการ"Mom's love is all around" .. รักแม่ล้นดวงใจ โดยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
Sep 08, 2014
กรมสุขภาพจิต แบ่งกลุ่มเป้าหมายในการเยียวยาจิตใจเป็น 5 กลุ่มหลัก 1.ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้แก่
Sep 06, 2014
กระแสการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อออนไลน์ถึงความเข้าใจผิดที่สังคมมีต่อพฤติกรรมของเด็กพิเศษ ถือเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสและส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยตั้งแต่อายุน้อย โดยเฉพาะในการตั้งครรภ์หรือทารกที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาด้านต่างๆ ควรได้รับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กควบคู่กันไป
Sep 01, 2014
ผู้ปกครองใส่ใจคอยหมั่นย้ำเตือนให้บุตรหลานได้รู้เท่าทันภัยอันตราย ไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดเสี่ยง
Sep 01, 2014
ข้อดีของการเรียนวิชาศิลปะอาจจะไม่ได้ช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจอย่างลึกซึ่งสักทีเดียว
Sep 01, 2014
ผู้ปกครองที่กำลังกลุ้มอกกลุ้มใจเพราะลูกเรียนไม่เก่ง ขออย่าเพิ่งตำหนิลูก
Sep 01, 2014

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง