เด็กดาวน์ซินโดรม...ควรเข้ารับการรักษา ฟื้นฟู และฝึกฝนพัฒนาการ ตั้งแต่วัยทารก...ย้ำยิ่งเร็วยิ่งดี
เด็กในวัยนี้จะมีพัฒนาการที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่
Nov 17, 2014
เมื่่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2557 จัดโดยกรมสุขภาพจิต ปีนี้เน้นหัวข้อ “ร่วมสร้างอารมณ์ดี ให้ทุกชีวีมีความสุข” เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนไทยทุกคน ทุกวัย มีสุขภาพจิตดี มีความคิดบวก สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างสมดุลส่งเสริมคนไทยทุกกลุ่มวัยจัดการอารมณ์เครียด โดยใช้เทคนิค 3 ใจ
Nov 17, 2014
เมื่อวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
Nov 17, 2014
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวสุนทรพจน์
Nov 17, 2014
จิตวิทยาการเลี้ยงดูและอบรมเด็กนั้นไม่ใช่ของยากจนเกินไป ขอเพียงแต่พ่อแม่ และผู้เกี่ยวข้องกับเด็ก
Nov 10, 2014
ปฏิเสธไม่ได้ว่า “ระเบียบวินัย” เป็นองค์ประกอบสำคัญในชีวิตของเด็ก ถ้าเด็กขาดวินัย เขาจะไม่เข้าใจความสำคัญของการควบคุมตนเอง ส่งผลให้มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม
Nov 09, 2014
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00– 12.00 น. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เดินหน้ากิจกรรม
Nov 09, 2014
มาร่วมสร้างอารมณ์ดีให้ทุกชีวีมีสุขในวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 - 18.30 น. พบกับนิทรรศการ "สร้างอารมณ์ดีมีสุขด้วย 3 ใจ" ร่วมกิจกรรมWorkshop เคล็ด(ไม่)ลับพัฒนา IQ-EQ ให้ลูกน้อย
Nov 09, 2014
พี่น้องจะอิจฉากันหรือไม่ขึ้นกับท่าทีของผู้ใหญ่รอบข้างทั้งสิ้น เช่น พ่อ แม่ ญาติอื่นๆ พ่อแม่ต้องเตรียมพี่ให้มีความรู้สึกที่ดีในการจะมีน้อง
Nov 01, 2014
การฝึกหรือเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจากจะเกิดผลโดยตรง
Oct 31, 2014
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเเรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในงานพบกับการเสวนา เรื่อง "จัดการอารมณ์อย่างไร...ให้ใจเป็นสุข" โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต , แพทย์หญิงวนัทดา ถมค้าพาณิชย์ จิตแพทย์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และ มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ ช่วงบ่ายพบกับกิจกรรม Workshop เคล็ดลับสร้างอารมณ์ดีสำหรับทุกวัย
Oct 31, 2014
กรมสุขภาพจิตย้ำจิตเภทรักษาได้ เน้นการอยู่ร่วมกับโรคจิตเภท พบผู้ป่วยจิตเภท 3 แสนคนในไทย จากผู้ป่วยจิตเวชกว่า 1.1 ล้านคน แนะ 3 ประสานโรงพยาบาล ครอบครัวและชุมชนช่วยได้... เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สหพันธ์สุขภาพจิตโลกได้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปี
Oct 28, 2014
จัดตารางเวลาให้ลูกว่า เวลาไหนเป็นเวลาเล่น เวลาทำการบ้าน
Oct 22, 2014
การเล่นช่วยพัฒนาสมอง โยเฉพาะสำหรับเด็กในช่วง 0-6 ปี เพราะทุกครั้งที่เด็กได้เล่น
Oct 21, 2014
การเล่นดนตรี ช่วยให้ร่างกายหลั่ง โดพามีน (Dopamine) สารแห่งความสุขที่มีผลต่อการ
Oct 21, 2014
หมอคาดเด็ก 2-3% เป็นโรคหนุ่มสาวก่อนวัย พบมากในเพศหญิง ห่วงฮอร์โมนเจริญเติบโตหลั่งมาก
Oct 21, 2014
ปัญหาการหวงของ หรือ พฤติกรรมการแย่งของในเด็กเล็กนั้น ถือว่า
Oct 21, 2014
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล โดยอาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล ...จากเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา มีการส่งต่อข้อความรูปภาพทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)
Oct 17, 2014
คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เคยตั้งคำถามในใจไหมคะว่า ตอนช่วงที่ลูกอายุได้ไม่กี่เดือนจนถึง 1 ขวบนี้ จะสามารถพัฒนาทักษะอะไรให้เขาได้บ้าง?
Oct 15, 2014
ทุกวันนี้พิษภัยของ "สารตะกั่ว" ที่ปะปนอยู่ในสิ่งของต่างๆ รอบตัวนั้นยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องระแวดระวัง
Oct 10, 2014
สังคมปัจจุบันมีความเจริญทางด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
Oct 10, 2014
ภาวะท้องผูกเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก โดยพบประมาณ 5–10%
Oct 10, 2014
ปัจจุบันมีทารกและเด็กเป็นภูมิแพ้มากขึ้นจนน่าเป็นห่วง เมื่อดูประวัติการคลอดพบว่า
Oct 10, 2014
รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยและมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เสนอกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นหลังข้อมูลยืนยัน การพนันและความรุนแรงในครอบครัวคุกคามคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยรุนแรงมากขึ้น พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตและ
Oct 10, 2014
ผลิตและเผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี
Oct 10, 2014
หลังหย่าร้างกัน คุณพ่อคุณแม่ต่างขออ้างสิทธิ์ในการดูแลบุตร ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผล
Oct 06, 2014
จากข่าวเหตุการณ์ของโลกยุคปัจจุบันเราจะพบว่าผู้คนมีจิตใจที่โหดร้ายไร้ความเมตตากรุณามากขึ้นทุกวัน
Oct 06, 2014
ทางการสื่อสารพูดคุยระหว่างพ่อแม่กับลูกเปรียบเสมือนมีหน้าต่างบานหนึ่ง
Oct 02, 2014
จากเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา มีการส่งต่อข้อความพร้อมรูปภาพผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยมีข้อความว่า
Oct 02, 2014
การที่คน ๆ หนึ่งจะลงมือฆ่าข่มขืนคนอื่นได้อย่างโหดเหี้ยม เขามีพื้นฐานชีวิต มีสภาพจิตใจเป็นอย่างไร
Sep 31, 2014
การพูดโกหกนี้หากเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวอาจถือเป็นเรื่องเล็ก แต่ถ้าทำบ่อยๆอาจบ่งบอกได้ว่า
Sep 26, 2014
โรคสมาธิสั้น คือกลุ่มอาการขาดสมาธิ อยู่ไม่นิ่ง และวู่วาม หุนหันพลันแล่น
Sep 26, 2014

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง