"ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมให้เด็กไทย"
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดยคลิ๊กที่ไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ 1.โรคในช่องปากและวิธีการป้องกัน 2.การดูแลภาวะโภชนาการในเด็กที่รับประทานยากันชัก 3.การดูแลสุขภาพในกลุ่มอาการดาวน์ 4.ความผิดปกติของเท้าที่พบบ่อย 5.ความเสี่ยงต่อปัญหาการมองเห็นในบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 6.แนวทางการดูแลด้านโภชนาการสำหรั
Feb 27, 2015
Love is ... นิยามรัก 2015 8 ข้อแนะนำ วาเลนไทน์นี้คนโสดจะดูแลตนเองอย่างไร
Feb 26, 2015
การป้อนนมลูกจากอกแม่ เป็นภาพที่ดูอบอุ่นและ
Feb 26, 2015
ปัญหาของเด็กที่ทำให้พ่อแม่กังวลใจอย่างหนึ่ง คือ “หูตึง”
Feb 26, 2015
เพราะ “โรคในช่องปาก” เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อสุขภาพของบุคคลกลุ่มนี้
Feb 26, 2015
ผลิตและเผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี
Feb 26, 2015
ปากแหว่งเพดานโหว่เป็นความผิดปกติแต่กำเนิดของการเจริญของ
Feb 16, 2015
กรมสุขภาพจิต มอบของขวัญ เสริมสร้าง IQ ดี EQ เด่น ให้เด็กไทยทั่วประเทศ ย้ำ พ่อแม่ต้องเล่นกับลูก วันนี้ (7 ม.ค.58) พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลแถลงเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไม้อุทิศ 9 จ.นนทบุรี ว่า การพัฒนาคุณภาพเด็กเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ เด็กจะเติบโตมาเป็นทรัพย
Feb 16, 2015
แล้วพฤติกรรมแบบไหนของพ่อแม่ที่ทำให้ลูกอ้วน
Feb 16, 2015
เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่หน้าจอทีวีวันละหลายๆ ชั่วโมง
Feb 12, 2015
หากลูก 4 ขวบงอแงไม่ยอมทานอาหาร คุณพ่อคุณแม่จะมีวิธี
Feb 08, 2015
Feb 06, 2015
สถาบันราชานุกูลมอบความสุขให้กับเด็ก...คนพิเศษของเรา วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558
Feb 03, 2015
การสอนให้ลูกของคุณรู้จักถึงความพอดีในการใช้จ่ายเงิน
Jan 28, 2015
อาการปวดหัวในเด็กมีหลายสาเหตุ ตั้งแต่การเป็นไข้ธรรมดา การติดเชื้อในสมอง เลือดออกในสมอง
Jan 28, 2015
อากาศที่เย็นและแห้งในช่วงหน้าหนาว ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดแพร่กระจายได้ดี
Jan 28, 2015
ลูกเลี้ยงยาก ท้องอืดบ่อย ร้องไห้โยเยนาน ๆ มีอาการแหวะนม
Jan 23, 2015
จากข่าวสารกรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 249 ได้ให้ความรู้ "เทคนิคเตรียมอ่าน...ตามวัย","

รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี

          การเรียน การสอนที่ได้ผลดีจะต้องสอนให้ทุกคนรักการอ่าน รักการค้นคว้า รักการใฝ่หาความจริงที่เป็นวิชาการที่เชื่อถือได้ มิใช่เพียงคำบอกเล่าเท่านั้น
          ทักษะของผู้ใหญ่ในวัยทำงานจะสามารถปฏิบัติดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลที่ดีเยี่ยมจะต้องมีทักษะในการอ่าน การค้นคว้า การเลือกหาหนังสือหรือแหล่งความรู้ที่เหมาะสม รู้จักเลือกและรู้จักเชื่อในวิชาการที่มีหลักฐานและเชื่อถือได้อย่างแท้จริงคนเราจะทำทั้งหมดนี้ได้จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะมีการเรียน การรู้ ฝึกฝนทักษะการอ่านที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงมาตั้งแต่วัยเด็กเล็ก และปฏิบัติต่อเนื่องมาตามวัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม นำทักษะและเทคนิคการอ่าน การค้นคว้า หลักการเชื่อถือนำมาปฏิบัติได้อย่างมีผลลัพธ์ที่ดียิ่ง สามารถแข่งขันได้ในสังคมในระดับแนวหน้า
          จากข่าวสารกรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 249  ได้ให้ความรู้ "เทคนิคเตรียมอ่าน...ตามวัย" ไว้อย่างง่าย ๆ ซึ่งก็จะนำมาถึงวิธีการเลี้ยงดูทารกขึ้นมาถึงวัยเด็กที่จะส่งต่อให้ครูบาอาจารย์ในโรงเรียนทุกระดับ และพ่อแม่ผู้ปกครองยังจะสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ลูกได้อย่างดีเป็นระยะ ๆ ในช่วงของการเติบโตในชีวิต
    enlightened  วัยทารก
          การพูดคุยสนทนาเป็นประจำจะสอนให้ลูกเริ่มรับรู้ความแตกต่างของหน่วยเสียงที่มีอยู่ในภาษา คุ้นเคยกับภาษา แยกแยะความแตกต่างของเสียง การโอบกอดลูก ให้ลูกนั่งตัก เล่านิทานให้ลูกฟัง จึงเป็นสัมผัสของความรักและเรียนรู้อย่างเป็นสุข
     enlightened  วัยเตาะแตะ
          เล่านิทานที่มีคำคล้องจองเล่นคำ พ่อแม่อุ้มลูกนั่งตัก อ่านหนังสือให้เขาฟังโดยใช้มือชี้ไล่ไปตามตัวหนังสือ ลูกจะได้เรียนรู้ว่าเสียงที่เขาได้ยินมาจากตัวหนังสือที่เขาได้เห็น เมื่อได้ยิน ได้เห็นบ่อย ๆ เขาก็จะจำได้และสามารถไล่มือไปตามตัวอักษรตามเสียงที่ได้ยิน แม้จะยังอ่านหนังสือไม่ออกก็ตาม เด็กจะให้ความสนใจเสียงที่เด็กไม่สามารถพูดได้ เด็กจะชี้และพยายามออกเสียงตามตัวอักษร เมื่อเด็กอ่านหนังสือ
     enlightened วัยก่อนเรียน
          เด็กวัยนี้จะชอบฟังเพลง พ่อแม่ควรหาเพลงที่มีคำคล้องจองหรือร้องเพลงที่มีการสัมผัสของคำ สอนการท่องคำกลอนพร้อมจังหวะ เริ่มสอนให้รู้จักชื่อของตน เพื่อให้คุ้นเคยเกิดการจดจำตัวอักษร การเล่นทายคำจะช่วยในการจดจำคำ
     enlightened  วัยอนุบาล
          เมื่อถึงวัยที่เด็กรู้จักตัวหนังสือ ตัวอักษร เขาก็จะจดจำตัวอักษรจากเรื่องที่อ่านได้ง่ายขึ้น เด็กจะดูหนังสือเรื่องที่ชอบ พูดข้อความในหนังสือด้วยภาษาของตน ทำท่าทางเหมือนอ่านหนังสือ

แนวทางการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัยสำหรับคุณครู ทำได้ง่าย ๆ ดังนี้
          1. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ได้แก่ การจัดมุมหนังสือให้มีแสงสว่างที่พอเหมาะในการอ่าน จัดชั้นวางหนังสือให้เป็นระเบียบ และเด็กสามารถหยิบหนังสือได้
          2. สำรวจความต้องการอ่านของเด็ก เพื่อจัดหนังสือให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับวัยของเด็ก
          3. จัดป้ายนิทรรศการหมุนเวียนเปลี่ยนให้บ่อย ๆ เพื่อเป็นแรงดึงดูดใจและกระตุ้นให้เด็กสนใจอยากอ่าน
          4. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กอยากค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การสอนแบบโครงการ
          5. กระตุ้นและสร้างความสนใจให้อยากรู้เรื่องราวในหนังสือด้วยการจัดนิทรรศการ แนะนำหนังสือใหม่ เล่าเรื่องประกอบอ่านหนังสือให้เด็กฟังทุกวัน สนับสนุนให้เด็กได้เล่าเรื่องที่อ่านให้เพื่อน ๆ ฟัง หรือให้เด็กยืมหนังสือไปอ่านร่วมกับผู้ปกครองที่บ้าน
          6. คุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการอ่าน โดยอ่านหนังสือให้เด็กเห็นและพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังสืออยู่เสมอ ทำให้เด็กเพลิดเพลินกับการอ่านโดยไม่บังคับ ให้กำลังใจ และยกย่องชมเชย เมื่อเด็กแสดงความสนใจในการอ่าน
          7. ให้หนังสือเป็นรางวัลในโอกาสต่าง ๆ เช่น เมื่อเด็กทำความดี ตอบคำถามถูกต้อง หรือเมื่ออ่านหนังสือได้จำนวนมาก

พ่อแม่ ผู้ปกครองจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ลูกได้อย่างไร
          1. อ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ลูกฟัง แนะนำให้ลูกรู้จักหนังสือนิทานที่นำมาเล่า พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกที่สนใจภาพและเนื้อหาในหนังสือ
          2. เล่นกับหนังสือ เช่น ออกแบบเป็นการ์ตูนลูกสุนัขเคลื่อนที่ไปยังหน้าถัดไป ให้ลูกสุนัขถามแม่สุนัขว่าบ้านของลูกสุนัขอยู่ไหน เด็กจะรู้สึกสนุกสนานที่ได้เล่นจับตัวการ์ตูน ให้เคลื่อนไป และเกิดความสนใจตัวหนังสือมากขึ้น
          3. พาลูกไปเลือกซื้อหนังสือที่เขาสนใจ
          4. ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน เช่น จัดชมรมนักอ่าน จัดห้องสมุดโรงเรียน เป็นวิทยากรอ่านหนังสือให้เด็กนักเรียนฟังตามคำเชิญของครู
          5. พาลูกดูภาพยนตร์ ละครเวที หรือการแสดงต่าง ๆ ที่ได้เนื้อหามาจากหนังสือ เช่น การแสดงละครเรื่องแก้วหน้าม้า หลังดูการแสดงแล้วควรนำหนังสือประกอบภาพมาอ่านให้เด็กฟังทวนซ้ำ จะสร้างความประทับใจให้เด็ก
          6. ชวนลูกทำอาหารในวันหยุดโดยเลือกอาหารจากหนังสือหรือตำราอาหาร เด็กจะเห็นประโยชน์จากการอ่านหนังสือ
          7. ให้เด็กรู้จักการค้นหาคำตอบจากหนังสือสารานุกรมสำหรับเด็ก
          8. ชักชวนให้เด็กอ่านหนังสือทุกวัน ควรเป็นหนังสือสำหรับเด็กที่เหมาะสมตามวัย หนังสือที่มีภาพประกอบมีสีสันสวยงาม มีเนื้อหาง่าย ๆ ภาษาไพเราะ
          9. ให้หนังสือเป็นของขวัญสำหรับลูกในวันสำคัญ ๆ เช่น วันเกิดของลูก วันปีใหม่ วันขึ้นชั้นเรียนใหม่ เป็นต้น
 
 
          ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  โดย นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์ ข้อมูลจากหนังสือการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านการอ่านในเด็กปฐม วัย (Pre-reading skills) สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)

Jan 23, 2015
โดย การทำใจให้สบาย ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป ที่สำคัญ รู้จักจัดการกับอารมณ์ทางลบ
Jan 16, 2015
นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ
Jan 15, 2015
เข้าสู่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขของทุกๆคน คุณพ่อคุณแม่...
Jan 06, 2015
การส่งเสริมสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ (IQ,EQ) ของเด็ก
Jan 05, 2015
ปลายปี 2558 เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี
Jan 04, 2015
วิธีที่คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกลูกให้พร้อมสำหรับการเผชิญชีวิต
Jan 04, 2015
Jan 04, 2015
รู้จักไวรัสมรณะ เมอร์ส ที่มีความน่ากลัวกว่าไวรัสอีโบลา หากเชื้อเข้าปอดแล้วโอกาสเสียชีวิตมีสูงถึง 36%
Jan 04, 2015
ผลสำรวจล่าสุดในปี 2556 พบว่าเด็กไทยดื่มนมน้อยมากเฉลี่ยคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปี
Jan 02, 2015
เมื่อถึงช่วงเปิดเทอมใหม่ เด็กๆ และพ่อแม่ต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่
Jan 02, 2015
ทารกและเด็กเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว การให้อาหารที่เหมาะกับ
Dec 29, 2014
จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ป่วยโรคสุกใส
Dec 29, 2014
ในอดีตเรามักให้ความสำคัญและวางบทบาทการเลี้ยงลูกไว้กับแม่
Dec 29, 2014
ปัจจุบันพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่เรียกว่า “ซิงเกิลแด๊ด” หรือ “ซิงเกิลมัม” มีปริมาณมากขึ้น
Dec 29, 2014

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง