“มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
                วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสถาบันราชานุกูลถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยกา
04 Dec 2015 15:04
                        วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ระดับดีมาก ประจำปี 2558 จากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม
04 Dec 2015 14:45
วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2558 สถาบันราชานุกูล ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการวิจัย“การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยในวัยแรกเกิด – 5 ปี และอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างผู้เลี้ยงดูและเด็ก ด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า ณ โรงแรมไฮเรสสิเดนท์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้วิ
09 Dec 2015 08:37
วันนี้ (1 ธ.ค.58) ที่ รร.แอมบาสซาเดอร์ กทม. คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดย สถาบันราชานุกูล จัดสัมมนา “โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Special Olympic Thailand Healthy Communities Project)” ภายใต้ทุนสนับสนุน จาก มูลนิธิ กอลิซาโน่ และ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย โดยมี แพทย์หญ
02 Dec 2015 21:23
จัดทำโดย ชมรมวิชาชีพทันตกรรม กรมสุขภาพจิต
16 Sep 2015 15:47
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันราชานุกูล ประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 13 ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล การอบ
30 Nov 2015 14:33
23 Nov 2015 13:29
17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. สถาบันราชานุกุลจัดสัมมนานักจิตวิทยาและผู้ประสานงานหลักของพื้นที่กรมสุขภาพจิต เพื่อเตรียมการเก็บข้อมูลภายใต้โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยเกี่ยวข้อง ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ เวลา 08.30 น. พิธีเปิดการสัมมนาโดยนายแพ
23 Nov 2015 16:27
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าว “ลอยกระทง เทศกาลแห่งความสุข”
23 Nov 2015 09:41
เรื่องความขี้เกียจของเด็กมักสังเกตเห็นได้ชัดในช่วงอายุ 7-8 ขวบ
17 Nov 2015 15:13
วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมพัฒนาสติสำหรับเด็กผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้กับประชาชนและนักเรียนในโรงเรียนเขตบางรัก ได้แก่ โรงเรียนวัดม่วงแค , โรงเรียนอาทรศึกษา , โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก , โรงเรียนวัดสวนพลู , โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า และงานพยาบาลผู้
09 Nov 2015 22:31
1-7 พฤศจิกายน 2558 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ
28 Oct 2015 19:09
พ่อแม่ทุกคนรักลูก พ่อแม่ทุกคนล้วนปรารถนาอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก เพียงแต่
19 Oct 2015 15:45
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าว “ชวนคนไทย ฝึกสติ สร้างสุข ลดโรคพร้อมกันทั่วประเทศ” เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2558
31 Oct 2015 21:27
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS มอบสิทธิพิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ครอบครัว และบุคลากรผู้ดูแลเด็กของสถาบันราชานุกูล ในการเข้าชมภาพยนตร์ THE DOWN : เป็นคนธรรมดามันง่ายไป จำนวน 158 ที่นั่ง ณ โรงภาพยนตร์ The Embassy Diplomat Screens ห้างสรรพสินค้า Central Embassy กรุง
16 Oct 2015 17:06
โรคหัด เป็นไข้ออกผื่นพบได้บ่อยในช่วงฤดูหนาวในทุกวัย แต่ที่พบบ่อยคือเด็กเล็ก ติดต่อกันได้ง่าย
12 Nov 2015 14:26
สาเหตุของโรคนี้ ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม ถ้ามีพ่อหรือแม่ 1 คน เป็นโรคสมาธิสั้น พบว่าลูกจะเป็นโรคนี้ร้อยละ 57 รวมทั้งปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม“
10 Nov 2015 10:56
ไส้ติ่ง มีลักษณะเป็นลำไส้ส่วนเกินที่ยื่นออกมาบริเวณส่วนต่อระหว่างลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่
14 Oct 2015 09:09
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ “THE DOWN เป็นคนธรรมดามันง่ายไป” ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวดีๆของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซิ
09 Oct 2015 17:19
ปัญหาสุขภาพจิต เป็นปัญหาที่ทั่วโลกตระหนักและเห็นความสำคัญ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา สหพันธ์สุขภาพจิตโลก (The World Federation Mental Health : WFMH ) ได้กำหนดให้เป็นวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day: WMHDAY) เพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของสุขภาพจิตและการลงทุนเพื่อการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตใจ โดย World Mental Health Day 2015 ได้กำหนดป
08 Oct 2015 17:11
แนวทางอยู่อย่างมีความสุขในวัยเกษียณอย่างแรก คือ ต้องสร้างคุณค่าให้ตัวเอง
02 Oct 2015 15:36
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.
02 Oct 2015 13:06
วันที่ 24 สิงหาคม - 18 กันยายน 2558 นักจิตวิทยาจากประเทศเยอรมัน จำนวน 1 คน และพยาบาลจากประเทศเดนมาร์ก จำนวน 2 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดบริการสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ณ สถาบันราชานุกูล หลักสูตรนี้จัดให้มีการเข้าศึกษาดูงานตามหอผู้ป่วย กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงศูนย์ฟื้นฟูสมรร
18 Sep 2015 17:16
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. ผู้แทนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาร์ท บิวซิเนส แฟร์ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลและคณะบุคลากรให้การต้อนรับ โดยฝ่ายสื่
23 Sep 2015 10:05
รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี ไทยฆ่าตัวตายเฉลี่ย 1 คนทุก 2 ชั่วโมง ชายมากกว่าหญิง พบภาคเหนือ-อีสาน ยอดสูงขึ้น เตือนโลกออนไลน์เสี่ยงทำร้ายตัวเอง แนะยึดหลัก 4 อย่า 3 ควร วันที่ 10 กันยายน ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แถลงข่าววันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกว
11 Sep 2015 13:50
9-11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
10 Sep 2015 11:14
เทคนิคการเป็นผู้ปกครองที่มีประสิทธิภาพที่สามารถเลี้ยงดูลูกให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้
22 Sep 2015 17:03
ไข้หวัด ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ติดต่อกันทางน้ำมูก น้ำลาย จากการไอ จาม หากอยู่ในที่มีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก และอากาศถ่ายเทไม่สะดวก เด็กๆ จะมีโอกาสติดหวัดได้ง่ายขึ้น แต่ไข้เลือดออก จะเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะของโรค
22 Sep 2015 16:37
อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง สถานการณ์เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกราชประสงค์
19 Aug 2015 09:39
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า การเล่นโทรศัพท์มือถือ ถือเป็นกิจวัตรประจำวันของคนสมัยนี้ ซึ่งก่อให้เกิดอาการใหม่ทางสุขภาพจิตที่เรียกว่า “โนโมโฟเบีย (nomophobia)”
31 Aug 2015 13:29
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
21 Aug 2015 09:45
′กรมสุขภาพจิต′แนะดูแลใจ สังเกตสัญญาณเสี่ยง หลังเจอเหตุรุนแรง ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
21 Aug 2015 14:37ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง