“มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
   » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล (คลองกุ่ม) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   » ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (ชุดออกกำลังกาย) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานปรับปรุงอาคารราชาวดี
   » ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
   » ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562
   » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
   » ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล (คลองกุ่ม) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   » ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
   » ประกาศ สขร1(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
   » ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ยา เดือน ก.พ.62
   » ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ยา เดือน ม.ค.62
   » ประกาศ สขร1(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ประจำเดือน มกราคม 2562
   » ประกาศ สขร1(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ประจำเดือน ธันวาคม 2561
   » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
   » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์(ต.ค.-ธ.ค.61)
   » ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ยา เดือน พ.ย.-ธ.ค.61
   » ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน
   » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องกระตุ้นพัฒนาการ)
   » ประกาศประกวดราคาพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์
   » ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้สถาบันราชานุกูล จำนวน 10 เดือน
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้ออาหารคนไข้สถาบันราชานุกูล จำนวน 10 เดือน
   » ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเดือนตุลาคม 2561
   » ประกาศสถาบันราชานุกูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปีงบประมาณ 2562)
   » ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 งานปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันราชานุกูล
   » ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562
   » ประกาศเผยแพร่แผน ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ปีงบประมาณ 2562
   » ประกาศเผยแพร่แผน ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมา บริการดูแลสถานที่ต้นไม้และสวนบริเวณสถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2562
   » ประกาศเผยแพร่แผน ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อ อาหารคนไข้สถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2562
   » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 3 หลัง
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์คลองกุ่ม
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เช่าอาคารที่ทำการศูนย์ฯคลองกุ่ม)ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

porn hd sex porn tube pornhotbabe.com
Free Porn Movies Xxx Porn Watch Porn Porn Movies Xnxx Porn Videos
Latina Milf Wants Rough Sex Lil Lupe Invites a Girlfriend Schlamm Ficken Free Porn Movies Watchporn Movies