๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครบรอบ ๕๘ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันราชานุกูล "มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาเด็กไทย"
   » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 3 หลัง
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์คลองกุ่ม
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เช่าอาคารที่ทำการศูนย์ฯคลองกุ่ม)
   » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องรับรองและห้องพักคอย อาคารอำนวยการ ชั้น 1
   » ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 3 หลัง
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องรับรองและห้องพักคอย อาคารอำนวยการ ชั้น 1
   » ประกาศราคากลางซื้อยาจากบริษัทดีเคเอสเอช (142,887.80 บาท)
   » ประกาศราคากลางซื้อยาจากอาหารและยา (154,800 บาท)
   » ประกาศราคากลางซื้อยาจากบริษัทนิวฟาร์ม่า (335,600 บาท)
   » ประกาศราคากลางซื้อยาจากบริษัทดีเคเอสเอช (324,531 บาท)
   » ประกาศสถาบันราชานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   » ประกาศ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
   » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 : งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   » ประกาศสถาบันราชานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 5 รายการ
   » ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ลิฟต์โดยสาร)
   » ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 32 รายการ พร้อมด้วยเอกสารประกวดราคา
   » ประกาศ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2561
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)" จำนวน 2 เรื่อง
   » ประกาศราคากลางซื้อยาจากบริษัทนิวฟาร์ม่า (213,100 บาท)
   » ประกาศราคากลางซื้อยาจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (150,000 บาท)
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
   » ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ลิฟต์โดยสาร)จำนวน 1 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   » เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ลิฟต์โดยสาร) จำนวน 1 ชุด
   » ประกาศซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ลิฟต์โดยสาร) จำนวน 1 ยูนิต
   » ประกาศ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2561
   » ประกาศ สขร.1 เดือนเมษายน 2561
   » ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   » ประกาศสถาบันราชานุกูล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   » ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
   » ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
   » ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 (ผลิตสื่อ)ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง