"ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมให้เด็กไทย"
   » ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
   » สรุป สขร ก.พ.61
   » ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร 12-21 มี.ค.61
   » ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ รับสมัคร 12-21 มี.ค.61
   » ประกาศ สขร 1 เดือนมกราคม 2561
   » ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์(องค์การเภสัชกรรม)
   » ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์(อาหารและยา390,800)
   » ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อาหารและยา108,450)
   » ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์(DKSH)
   » ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์(ซิลลิค)
   » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
   » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ
   » ประกาศราคากลางสื่อสิ่งพิมพ์ 5 รายการ
   » ประกาศ สขร 1 เดือน ตุลาคม 2560
   » ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561
   » ประกาศ สขร 1 เดือนธันวาคม 2560
   » ประกาศ สขร 1 เดือนพฤศจิกายน 2560
   » ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์(องค์การเภสัชกรรม)
   » ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์(ดีเคเอสเอช)
   » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
   » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
   » ประกาศราคากลาง (คณะกรรมการอาหารและยา) ธ.ค.60
   » ประกาศราคากลาง (คณะกรรมการอาหารและยา) ต.ค.60
   » ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
   » ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารคนไข้
   » ประกาศราคากลางจ้างทาสีอาคารเรียนราชานุกูล 2
   » ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ทางการแพทย์(องค์การเภสัชกรรม)
   » ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ทางการแพทย์(DKSH)
   » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถาบันราชานุกูล
   » ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
   » ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิค (e-bidding)จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถาบันราชานุกูล
   » สรุป สขร ก.ย.2560





ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง