"ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมให้เด็กไทย"
   » ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ
   » ประกาศราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์น้ำ
   » ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิค (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาด ปี 2561
   » ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิค (e-bidding) จัดซื้ออาหารคนไข้ปี2561
   » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของทันตกรรม
   » ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ
   » ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ
   » ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
   » ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ
   » ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิค (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   » สรุป สขร.ส.ค.2560
   » ประกาศราคากลางซ่อมโรงน้ำประปา
   » ประกาศราคากลางปูกระเบื้องยาง
   » ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   » ประกาศขายทอดตลาดอาคาร
   » ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
   » สรุป สขร ก.ค.2560
   » ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
   » ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์(กรกฎาคม)
   » ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก
   » ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อ 3 รายการ
   » ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
   » สรุป สขร มิ.ย.2560
   » ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์(มิถุนายน)
   » ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
   » ประกาศราคากลางจ้างทางสีอาคาร
   » สรุป สขร.พ.ค.2560
   » ประกาศราคากลางงานซ่อมห้องน้ำ
   » ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงทาสี
   » ประกาศราคากลางงานกั้นห้อง
   » ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคาร
   » ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์(พฤษภาคม)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง