"ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมให้เด็กไทย"
   » ประกาศราคากลางจ้างทาสีอาคาร
   » สรุป สขร.มี.ค.2560
   » สรุป สขร.ก.พ.2560
   » สรุป สขร.ม.ค.2560
   » สรุป สขร.ธ.ค.2559
   » ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด
   » ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อ
   » ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน
   » ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
   » ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
   » ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำ
   » ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อ29 รายการ
   » สรุป สขร.พ.ย.2559
   » สรุป สขร.ต.ค.2559
   » ประกาศสอบราคาซื้ออาหารคนไข้
   » แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2560
   » สรุป สขร.ก.ย.2559
   » ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิค (e-bidding) จัดซื้อลิฟท์โดยสาร
   » ประกาศราคากลางบริการอินเตอร์เนท
   » ประกาศราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัยปีงบประมาณ 2560
   » ประกาศราคากลาง
   » ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก
   » ประกาศสอบราคาชุดเครื่องเล่นสนาม
   » สรุป สขร.ส.ค.2559
   » ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   » ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิค (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ว
   » สรุป สขร.ก.ค.2559
   » สรุป สขร.มิ.ย.2559
   » สรุป สขร.พ.ค.2559
   » สรุป สขร.เม.ย.52559
   » สรุป สขร.มี.ค.2559
   » ประกาศราคากลาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง