"ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมให้เด็กไทย"

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง