แบบทดสอบออนไลน์
Untitled Document
แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต ที่ผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพจิต
แบบทดสอบออนไลน์ด้าน IQ EQ (ย้อนกลับ)
แบบสังเกตลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอายุ 6-11 ปี สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง

แบบสังเกตลักษณะความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอายุ 6-11 ปี สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง


ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถทางสมองอย่างหนึ่ง ที่เน้นการรู้จักคิดและคิดเป็น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่ ความสำเร็จในอนาคต....... การสร้างผลผลิตที่เป็นประโยชน์....และสรรค์สร้างวิถีการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น

ข้อแนะนำในการใช้แบบสังเกต
แบบสังเกตนี้เป็นเครื่องมือสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ให้กับลูกวัย 6-11 ปี ขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริงที่สังเกตได้จากพฤติกรรมการแสดงออกของลูก แบบสังเกตนี้มิใช่เครื่องมือตัดสินว่าลูกของท่านมีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่มีความคิดสร้างสรรค์ และไม่ได้ใช้ตัดสิน ว่าลูกของท่านมี ความคิดสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด แต่เป็น เครื่องมือที่ใช้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับส่งเสริมและพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ให้กับลูกของท่าน

คำแนะนำ
ให้ท่านทบทวนและพิจารณาว่าเด็กมีพฤติกรรมต่อไปนี้หรือไม่?

ข้อ ลักษณะพฤติกรรม ปรากฏชัด ไม่ปรากฏชัด
1 ช่างสงสัย ชอบถามว่า “ทำไม” หรือ “อย่างไร” เพื่อเข้าใจได้ชัดเจน เช่น ทำไมแมลงเม่าชอบออกมาหลังฝนตก อยากรู้ว่าตู้เย็นทำงานอย่างไร เป็นต้น
2 ช่างสังเกตสิ่งรอบตัวที่คนอื่นไม่สนใจ เช่น มองเห็นสิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ เพิ่มเข้ามา หรือมองเห็นสิ่งที่แตกต่างออกไป
3 ชอบคิดหาทางออกที่ดีที่แตกต่างจากคนอื่น เช่น วิ่งไปยืมของเพื่อนบ้าน เมื่อต้องการใช้ด่วนแล้วซื้อใช้คืนวันหลัง
4 ชอบสำรวจสิ่งของหรือสถานที่ใหม่ๆ เช่น รื้อส่วนประกอบหรือถอดดูของเล่น/เครื่องใช้ไม้สอยในบ้าน
5 สามารถใช้สิ่งที่คล้ายคลึงกันมาดัดแปลงเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการแก้ปัญหา หรือซ่อมแซมสิ่งของ เช่น ใช้ไม้มาขัดแทนกลอนประตู
6 สนุกกับการใช้ความคิด หรือค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เช่น เล่นเกมใช้ความคิด(เกมจิ๊กซอว์ เกมตัวเลข เกมปริศนาอักษรไขว้ ฯลฯ) ทดลองเพื่อได้คำตอบที่อยากรู้ เป็นต้น
7 สามารถดัดแปลงของรอบตัวมาเป็นของเล่น หรือ ของใช้ที่แปลกใหม่ เช่น จับโต๊ะ ตะแคงทำเป็นที่ปาเป้า เอากระป๋องนมมาทำเป็นกล่องใส่ดินสอ ขวดน้ำพลาสติก มาทำเป็นแก้วน้ำเป็นต้น
8 มุ่งมั่นทำสิ่งที่สนใจ และพยายามทำให้สำเร็จ แม้จะกินเวลานานก็ตาม
9 หาวิธีแปลกๆ ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น หาขวดน้ำมาเจาะรูแขวนตามต้นไม้ เพื่อจะได้ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ทุกวัน หาวิธี ที่จะทำให้ถูบ้านเร็วขึ้น หรือหาอุปกรณ์ ที่จะช่วยผ่อนแรงในการทำงานบ้าน เป็นต้น