แบบทดสอบออนไลน์
Untitled Document
แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต ที่ผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพจิต
แบบทดสอบออนไลน์ด้าน IQ EQ (ย้อนกลับ)
แบบคัดกรองความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี

แบบคัดกรองความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี

ข้อความต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของเด็กในช่วงเดือนที่ผ่านมา

คำแนะนำ
โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับตัวเด็กมากที่สุด
องค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ ใช่ ไม่ใช่
ดี 1.บอกความรู้สึกของตนเองได้เมื่อถูกถาม เช่น รู้สึกดีใจ เสียใจ โกรธ ไม่ชอบ ไม่พอใจ
2.เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น ๆ เช่น ขนม
3.บอกขอโทษหรือเข้ามาประจบเมื่อทำผิด
เก่ง 4.มักอยากรู้อยากเห็นกับของเล่นหรือสิ่งแปลกใหม่
5.ยอมรับคำอธิบายเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการ
6.กล้าพูด กล้าคุย ทักทายตอบกลับผู้อื่น
สุข 7.ช่วยเหลือตนเองมากขึ้นเมื่อได้รับคำชม
8.รู้จักเผื่อแผ่ความรักให้ผู้อื่น เช่น กอดปลอบน้อง หรือเด็กที่เล็กกว่า
9.แสดงอารมณ์สนุกร่วมไปกับสิ่งที่เห็น เช่น ร้องเพลง กระโดดโลดเต้น หัวเราะเฮฮา