แบบทดสอบออนไลน์
Untitled Document
แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต ที่ผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพจิต
แบบทดสอบออนไลน์ด้าน IQ EQ (ย้อนกลับ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี สำหรับครู
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 6-11 ปี สำหรับครู
คำแนะนำ
ข้อความต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงอารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมของเด็กในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา โปรดเลือกคำตอบที่ท่านคิดว่าตรงกับตัวเด็กมากที่สุด
ข้อ ไม่เป็นเลย เป็นบางครั้ง เป็นบ่อยครั้ง เป็นประจำ
1 ไม่ใช้กำลังเวลาโกรธหรือไม่พอใจ
2 รู้จักรอคอยเมื่อยังไม่ถึงคราวหรือเวลาของตน
3 ยับยั้งที่จะทำอะไรตามอำเภอใจตนเอง
4 ต้องการอะไรต้องได้ทันที
5 เมื่อมีอารมณ์โกรธ ต้องใช้เวลานานกว่าจะหายโกรธ
6 หมกมุ่นกับการเล่นมากเกินไป
7 ชี้แจงเหตุผลแทนการใช้กำลัง
8 ช่วยปกป้อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กที่เล็กกว่า
9 เห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นเดือดร้อน
10 ใส่ใจหรือรู้ว่าใครชอบอะไร ไม่ชอบอะไร
11 เป็นที่พึ่งได้เมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือ
12 ระมัดระวังที่จะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเสียใจ
13 ไม่ช่วยเหลือหรือไม่ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น
14 รู้จักให้กำลังใจผู้อื่น
15 รู้จักรับฟังผู้อื่น
16 รู้จักแสดงความห่วงใยผู้อื่น
17 มักสารภาพเมื่อทำผิด
18 ไม่ชอบแกล้งเพื่อน
19 ยอมรับว่าผิดเมื่อถูกถาม
20 เมื่อทำผิด มักแก้ตัวว่าไม่ได้ตั้งใจ
21 ยอมรับกฎเกณฑ์ เช่น ยอมรับการลงโทษเมื่อทำผิด
22 รู้จักขอโทษ
23 ยอมรับคำตำหนิหรือตักเตือนเมื่อทำผิด
24 มีความตั้งใจเมื่อทำสิ่งต่างๆ ที่สนใจ
25 มีสมาธิในการทำงาน เช่น อ่านหนังสือได้นานๆ
26 พยายามทำงานที่ยากให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง เช่น การบ้าน การฝีมือ
27 สนุกกับการแก้ปัญหายากๆ หรือท้าทาย เช่น ปัญหาการบ้าน ของเล่นที่แปลกๆ ใหม่ๆ
28 เฉื่อยชา ไม่สนใจที่จะทำงานให้เสร็จ
29 บ่นหรือต่อรองว่างานต่างๆ ยากเกินกว่าที่จะทำได้ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ลงมือทำ
30 ทำงานต่อไปจนเสร็จแม้ว่าเพื่อนๆ ไปเล่นแล้วก็ตาม
31 ไม่ท้อใจเมื่อประสบกับความผิดหวัง
32 หาทางตกลงกับเพื่อนหรือเด็กคนอื่นเมื่อเกิดขัดแย้งกัน
33 ไม่เอะอะโวยวายเมื่อพบปัญหาหรือความยุ่งยาก
34 รู้จักรอจังหวะหรือรอคอยเวลาที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
35 เมื่อมีปัญหา จะคิดหาวิธีแก้หลายๆ ทาง
36 ร่วมกิจกรรมที่ตนไม่ชอบ หรือไม่ถนัดกับผู้อื่นได้
37 ทักทายหรือทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่
38 กล้าแสดงความสามารถที่มีอยู่ต่อหน้าคนหมู่มาก
39 กล้าซักถามข้อสงสัย
40 เมื่อถูกถาม ใช้วิธีนิ่งเฉย แทนการตอบว่าไม่รู้
41 มักจะใช้ข้ออ้างเมื่อไม่กล้าทำอะไร
42 ไม่กล้าออกความเห็นเมื่ออยู่กับผู้อื่น
43 เล่าถึงความสำเร็จของตนเองให้ผู้ใหญ่ฟัง
44 ไม่อายในสิ่งที่ตนมีอยู่ เช่น ฐานะบ้าน อาชีพของพ่อแม่ รูปร่างหน้าตา ความสามารถของตนเอง ฯลฯ
45 ภูมิใจที่ตนเองมีจุดดีหรือความสามารถพิเศษบางอย่าง เช่น เรียนเก่ง เล่นกีฬาเก่ง เล่นดนตรีได้
46 ภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ เช่น ดูแลน้อง ดูแลสัตว์เลี้ยง ช่วยเหลืองานผู้ใหญ่
47 น้อยใจง่าย
48 รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่สู้คนอื่นไม่ได้
49 พอใจกับผลการเรียนที่ได้ แม้จะไม่ดีเด่นมากนัก
50 เมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็รู้จักยอมรับสิ่งทดแทนอย่างอื่นได้
51 แม้เกมหรือกีฬาแพ้ก็ไม่เสียใจนาน 52 แม้เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นก็เรียกร้องที่จะ
52 แม้เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นก็เรียกร้องที่จะเอาให้ได้ตามที่ต้องการ
53 หงุดหงิดอยู่นานเมื่อไม่ได้ดั่งใจ
54 เมื่อทำอะไรไม่ได้ตามต้องการจะผิดหวังมาก เช่น บ่น คร่ำครวญ หรือซึม
55 มีอารมณ์ขัน
56 เล่นสนุกสนานหรือล้อกันเล่นสนุกๆ ได้
57 เมื่ออยู่คนเดียวก็รู้จักหาสิ่งมาทำให้ตัวเองเพลิดเพลินได้
58 รู้จักผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการดูหนัง ฟังเพลง เล่นสนุก วาดรูป พูดคุยกับเพื่อน
59 เป็นคนแจ่มใส ยิ้มง่าย หัวเราะง่าย
60 สนุกกับการแข่งขันแม้จะรู้ว่าไม่ชนะ