แบบทดสอบออนไลน์
Untitled Document
แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต ที่ผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพจิต
แบบทดสอบออนไลน์ด้าน IQ EQ (ย้อนกลับ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี สำหรับ สำหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี สำหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก
คำแนะนำ
ข้อความต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงอารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมของเด็กในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา โปรดเลือกคำตอบที่ท่านคิดว่าตรงกับตัวเด็กมากที่สุด
ข้อ ไม่เป็นเลย เป็นบางครั้ง เป็นบ่อยครั้ง เป็นประจำ
1 บอกความรู้สึกของตนเองได้เมื่อถูกถาม เช่น รู้สึกดีใจ เสียใจ โกรธ ไม่ชอบ ไม่พอใจ
2 มักโอบกอดหรือคลอเคลียคนที่ตนรัก
3 ยิ้มแย้มเมื่อเล่นกับเพื่อน
4 แสดงความเห็นใจเมื่อเห็นเพื่อนหรือผู้อื่นทุกข์ร้อน เช่น บอกว่าสงสาร เข้าไปปลอบ หรือเข้าไปช่วย
5 หยุดการกระทำที่ไม่ดีเมื่อเห็นสีหน้าไม่พอใจของผู้ใหญ่
6 ร้องไห้งอแงเวลาไปโรงเรียนหรือสถานที่ที่ไม่อยากไป
7 กลัวสิ่งที่อยู่ในจินตนาการ เช่น ผี สัตว์ประหลาด
8 เอาแต่ใจตนเอง
9 กลัวคนแปลกหน้า
10 เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น ๆ เช่น ขนม ของเล่น
11 ชวนคนอื่นให้เล่นด้วยกัน
12 สงสาร ไม่ทำร้ายสัตว์
13 บอกผู้ใหญ่เมื่อเพื่อนหรือคนในครอบครัวไม่สบาย
14 ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า
15 อาสาช่วยผู้อื่น เช่น งานบ้าน เก็บของที่เกะกะ
16 ไม่ช่วยเหลือเมื่อได้รับการขอร้อง
17 เชื่อฟังและทำตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ
18 บอกขอโทษหรือเข้ามาประจบเมื่อทำผิด
19 ไม่เล่นของที่เป็นอันตราย เช่น ไม้ขีดไฟ ปลั๊กไฟ มีด หลังจากได้รับ การห้ามปรามจากผู้ใหญ่
20 ไหว้ขอบคุณเมื่อผู้อื่นให้ของโดยผู้ใหญ่ไม่ต้องบอก
21 ไหว้หรือสวัสดีเมื่อพบผู้ใหญ่
22 บอกให้คอยก็ไม่งอแง
23 อดทนได้ รอคอยได้ ไม่ลงมือลงเท้า
24 เรียกร้องเอาแต่ใจตนเอง
25 ช่างสังเกตและตั้งคำถามผู้ใหญ่ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น
26 มักอยากรู้อยากเห็นกับของเล่นหรือสิ่งแปลกใหม่
27 กล้าซักถามหรือแสดงท่าทีสนใจเมื่อมีข้อสงสัย
28 สนใจ รู้สึกสนุกกับงานหรือกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ
29 ชอบเดินสำรวจเมื่ออยู่ในสถานที่ใหม่ ๆ
30 ตั้งใจฟังเมื่อผู้ใหญ่ตอบเรื่องที่อยากรู้
31 ร้องไห้เมื่อไปโรงเรียน
32 เมื่อไม่ได้ของเล่นที่อยากได้ก็สามารถเล่นของอื่นแทน
33 ยอมรับคำอธิบายเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการ
34 เข้ากับเด็กคนอื่น ๆ ได้ง่ายเมื่อเริ่มรู้จักกัน
35 หงุดหงิดเมื่อต้องเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่คุ้นเคย
36 ไม่ชอบไปในสถานที่ไม่คุ้นเคย เช่น บ้านญาติ บ้านเพื่อนของพ่อแม่
37 กล้าบอกเรื่องที่ตนเองทำผิดพลาดให้ผู้ใหญ่ฟัง
38 บอกผู้ใหญ่เมื่อทำของเสียหาย
39 กล้าปฏิเสธเมื่อผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเพราะเด็กอยากทำด้วยตนเอง
40 บอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรู้
41 บอกปฏิเสธเมื่อมีผู้ชวนเล่นสิ่งที่ไม่ชอบ
42 กล้าพูด กล้าคุย ทักทายตอบกลับผู้อื่น
43 เมื่อได้รับคำชมเชย มักบอกเล่าให้คนอื่นรู้
44 ช่วยเหลือตนเองมากขึ้นเมื่อได้รับคำชม
45 ชอบเอาผลงานที่ทำเสร็จมาให้ผู้ใหญ่ดู
46 พอใจที่ผู้ใหญ่ชมว่าเป็นเด็กดี
47 ช่วยเหลือตัวเองได้ดีเมื่อผู้ใหญ่ให้กำลังใจ
48 ไม่หวาดกลัวเมื่อต้องอยู่กับคนที่ไม่คุ้นเคย
49 รู้จักเผื่อแผ่ความรักให้คนอื่น เช่น กอด ปลอบน้องหรือเด็กที่เล็กกว่า
50 ร่วมเล่นสนุกสนานกับคนอื่น ๆ ได้
51 รู้จักค้นหาของมาเล่นเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน
52 ถึงแม้ไม่ได้เล่นก็สนุกกับการดูคนอื่นเล่นได้
53 เมื่อเห็นคนอื่นเล่นสนุกก็อยากเข้าไปเล่นสนุกด้วย
54 แสดงอารมณ์สนุกร่วมตามไปกับสิ่งที่เห็น เช่น ร้องเพลง กระโดดโลดเต้น หัวเราะเฮฮา
55 เก็บตัว ไม่เล่นสนุกสนานกับเด็กคนอื่น ๆ